Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code105847.06
NameBiserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena"
CountyCălăraşi
CommuneGălbinaşi
City/Town/VillageGălbinaşi
PlaceBiserica Lămoteşti
Landmarksituată la marginea de nord a satului, în Cătunul.
Site Classstructură de cult/religioasă
Site Typebiserică
DescriptionBiserica Lămoteşti este construită din cărămidă, are formă de navă, cu dimensiunile de 22 m x 8 m x 9 m, are o singură turlă pe naos şi este acoperită cu tablă.
Biserica Lămoteşti nu adăposteşte sfinte moaşte. De asemenea, în biserică nu există icoane sau cărţi şi obiecte cu valoare de patrimoniu şi nici obiecte (sfinte vase, cruci, sfeşnice etc.) din metale preţioase. Situaţia se datorează atît marilor stricăciuni provocate de cutremurele din 1940 şi 1977, cît şi numeroaselor furturi care au păgubit sfîntul lăcaş în decursul vremii. Numai în ultimii 25 de ani Biserica Lămoteşti a fost spartă şi prădată de trei ori. Niciodată - nici miliţia, nici poliţia - n-au dat de urma răufăcătorilor şi a obiectelor furate.
Biserica Lămoteşti este electrificată (1971), este încălzită cu lemne şi nu are apă curentă.
Despre pictura Bisericii Lămoteşti se cunosc următoarele date:
 1846 - prima pictură (frescă în stil bizantin); nu se cunoaşte numele pictorului;
 1921 - pictură nouă (frescă în stil neobizantin); pictor Constantin Vasilescu;
 1941 - pictură nouă (tempera, stil neobizantin) pictor Constantin Călinescu;
 1982-1983 - pictură nouă (ulei, stil neoclasic); pictor Eugenia Zlate.
La cutremurul din 4 martie 1977, Biserica Lămoteşti a suferit stricăciuni în proporţie de 80 %, încît a fost refăcută nu numai pictura, ci s-au rezidit o parte din pereţi, s-au turnat patru stîlpi de rezistenţă din beton armat, centură de rezistenţă şi arcuri de boltă, de asemenea din beton armat. Catap lemn a fost complet distrusă la cutremur. A fost ridicată una de zid şi placată cu lemn. Întrucît Sfîntul Altar nu avea uşă spre exterior, în peretele de miazăzi a fost practicată o uşă metalică. Deşi grav avariată în toată structura sa, după cutremur biserica a avut un singur loc neatins: ca o minune dumnezeiască, Sf. Masă n-a suferit nici cea mai mică stricăciune.
După terminarea lucrărilor de refacere a bisericii şi după repictare, Biserica Lămoteşti a fost resfinţită la iulie 1984 de către P.C. Pr. Vicar Octavia Popescu, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. În acea vreme , Protoiereu de Olteniţa era P.C. Pr. Gheorghe Mateescu. Arhiva bisericii fiind distrusă la cutremurele din 1940 şi 1977, nu se cunoaşte numele preoţilor slujitori de la zidirea Bisericii Lămoteşti pînă în 1927. Din anul 1927 pînă în 1953 a slujit Pr. Constantin Dumitrescu; între 1953-1977 a slujit Pr. Alexandru Petrescu; din anul 1977 pînă în prezent - Pr. Corneliu Irod.
De prin 1930, cîntăreţ bisericesc (salarizat) a fost Ion Sterea, mort pe front în 1943; după această dată şi pînă în 2003, cîntăreţ (nesalarizat) a fost fratele său Vasile Sterea, retras din cauza bolii. În prezent, obligaţiile de cîntăreţ bisericesc (tot nesalarizat) le îndeplineşte tînărul Bogdan Anca.
Biblioteca (206 vol.) se află în rafturile din Sf. Altar şi din casa parohială.
Casa parohială (construită între anii 1977-1980 din chirpici şi acoperită cu ţiglă) are patru încăperi. Aici se află cancelaria parohială, o parte a bibliotecii şi magazia de lemne şi materiale.
Parohia Lămoteşti are două cimitire. Unul se află în curtea bisericii (900 mp) şi cel de-al doilea (4056 mp), peste drum de biserică. Împrejmuirile sunt în stare bună (plasă de sîrmă pe ţeavă metalică; plăci de beton).
NotesA fost construită în anul 1846 de către boierul Constantin Arvatu şi soţia sa Elena.
Site Surface 5000 mp
Last record update5.2.2019
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Biserică  1846      
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. evaluare de teren 2012-2013 Nr. Autorizaţiei de cercetare: 68/2012. Cauza cercetării: amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe.
Name Forename Role
ȘERBĂNESCU Done 1
Institution Role
Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița 1

Bibliography
1. Șerbănescu, Done, FIŞĂ TEHNICĂ Nr. 25. Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", nepublicat, 2013 [Fişă tehnică]
2. Șerbănescu, Done, FIŞĂ PENTRU SIT MONUMENT DE ARHITECTURĂ Nr. 25. Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", nepublicat, 2013 [Fişă de monument]