Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   164071.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-II-m-B-06799
Name   Biserica de lemn cu hramurile "Sfinţii Voievozi" şi "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" a mănăstirii Mălineşti de la Gârceni
County   Vaslui
Commune   Gârceni
City/Town/Village   Gârceni
Landmark   Biserica se află la cca. 2 km nord-vest de satul Gârceni, pe dealul Schitului.
Geomorphology   deal
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Human risk   Afectare parţială: 4 / 13.10.2021
Ownership   privat
Owner   Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului"
Last record update   13.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică de lemn  Epoce modernă (sec. XIX)    

Actuala biserică a mănăstirii ce poartă hramul „Acoperământul Maicii Domnului” a fost construită in 1826 langa biserica veche a schitului din 1762 şi a fost schit pentru călugări până la secularizarea averilor mănăstireşti în 1864. După această dată a fost biserică de mir. Cu timpul biserica parohială a ajuns în stare de ruină. Între anii 1925 şi 1928 a fost renovată cu ajutorul financiar al familiei mareşal Prezan. După renovare devine schit de călugăriţe. Aici maicile aveau ţesătorie, confecţionând pânză din bumbac şi au avut şi atelier de covoare. Pe lângă schit a funcţionat o şcoală de cântăreţi bisericeşti. După 1959, ca urmare a decretului 410, schitul a fost desfiinţat şi s-a reînfiinţat în 1990 cu obşte de călugări.
Biserica este o construcţie de lemn, pe fundaţie de piatră tencuită cu ciment, în formă de cruce. Spaţiul este compartimentat în altar, naos, pronaos şi un mic pridvor închis. Altarul este luminat de o fereastră la răsărit.

 
biserică de lemn  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

Biserica de lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (8 noiembrie) datează din anul 1762, fiind ctitorită de ieromonahul Nicodim Hudici.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2584, poziția 283 [Ordin MCC] (site record source)
 
 
Scroll