Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   133438.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   PH-I-s-A-16179
Name   Oraşul medieval Gherghiţa - La Târg (Grădina lui Dumitrache Gheorghe, Velcovici)
County   Prahova
Commune   Gherghiţa
City/Town/Village   Gherghiţa
Place   La Târg (Şcoala Generală)
Landmark   Oraşul se află la nord de bisericuţa Matei Basarab, lângă biserica Sf. Dumitru (sec. XVIII), la confluenţa Prahovei cu Teleajenul.
Hydrographic landmark - name   Prahova, Teleajenul
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare urbană
Site Surface   4 ha
State of preservation   precară / 11.03.2010
Human risk   Demolare: 3 / 15.02.2011; Afectare parţială: 3 / 15.02.2011
Last record update   09.09.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare urbană  Epoca medievală târzie (sec.XIV - XVIII)    

Cele mai timpurii urme de existenţă umană datează de la sfârşitul sec. XIV. Au fost descoperite mai multe locuinţe ale vechiului târg medieval Gherghiţa sec. XV-XVII.

Aşezarea a fost atestată documentar în 20 ianuarie 1431 fiind centru administrativ voievodal de unde s-au emis acte de cancelarie. Importanţa cercetărilor constă în evidenţierea pentru prima dată la Gherghiţa a culturii materiale urbane din sec. XIV-XVIII.

 
aşezare  Neolitic        
biserică  Epoca medievală (sec. XV - XVI-XVII)    

Au fost cercetate ruinele unei biserici de rit ortodox, triconic, construită la sfârşitul sec. XV şi începutul sec. XVI. După un incendiu suferit la mijlocul sec. XVI, biserica este refăcută şi funcţionează până la mijlocul sec. XVII, apoi locul ei fiind luat de necropola medievală a aşezării.

 
necropola  Epoca medievală        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2012

Cercetările arheologice sistematice desfășurate în lunile august-septembrie 2012 în punctul „Scoala generală”, pe teren public în curtea școlii generale din comuna Gherghița județul Prahova, în zona adiacentă investigațiilor din anii anteriori, au avut ca scop delimitarea construcției lui Pătrașcu Vodă și a celor care o suprapun din timpul domniei lui Mihai Viteazul, servind drept Scaun de judecată jurisdicțională și administrativă a orașului medieval Gherghița.Observațiile arheologice din campania anului 2012 scot în evidență o zonă de locuire ce corespunde cronologic perioadei dintre domnia lui Pătrașcu Vodă și cea a lui Mihai Viteazul, unde s-a desfășurat activitatea teritorial administrativă și judiciară din a doua jumătate a secolului al XVI-lea.

* OLTEANU Ștefan
* GRIGORE Nina
* PENEȘ Marinela
UCDC Bucureşti * *
MJIA Prahova * *
2. cercetare sistematică 2011

* OLTEANU Ștefan
* PENEȘ Marinela
* GRIGORE Nina
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova * *
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti * *
3. cercetare sistematică 2002

* OLTEANU Ștefan
* GRIGORE Nina
MJIA Prahova * *
UCDC Bucureşti * *
4. cercetare sistematică 2001

* OLTEANU Ştefan
* GRIGORE Nina
UCDC Bucureşti * *
MJIA Prahova * *
5. cercetare sistematică 1999

* OLTEANU Ştefan
* GRIGORE Nina
* HOINĂRESCU Călin
MJIA Prahova * *
UCDC Bucureşti * *

Bibliography
1. Grigore, Nina, Gherghiţa - La târg, Şcoala Generală, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
2. Olteanu, Ştefan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 143-144, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1375 [Publicaţie] (site record source)
3. Olteanu, Ştefan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2001, 88-90, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1049 [Publicaţie] (site record source)
4. Olteanu, Ştefan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2000, 38, 56, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=989 [Publicaţie] (site record source)
5. Olteanu, Ştefan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 132-133, 85, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1960 [Publicaţie] (site record source)
6. Olteanu, Ştefan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3381 [Publicaţie] (site record source)
7. Olteanu, Ştefan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2232 [Publicaţie] (site record source)
8. Olteanu, Ştefan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3132 [Publicaţie] (site record source)
9. Olteanu, Ştefan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3662 [Publicaţie] (site record source)
10. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 1926, 122-124 [Ordin MCC] (site record source)
11. Paveleț, Eugen, 2010 [Fişă de sit]
12. Olteanu, Ștefan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4305&d=Gherghita-Prahova-Scoala-Generala-2009 [Publicaţie]
13. Olteanu, Ștefan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4529&d=Gherghita-Prahova-Scoala-generala-2010 [Publicaţie]
14. Olteanu, Ștefan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4719&d=Gherghita-Prahova-Gradina-lui-Dumitrache-Gheorghe-2011 [Publicaţie]
15. Grigore, Nina; Olteanu, Ștefan; Peneș, Marinela, Punct: Şcoala Generală, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5071&d=Gherghita-Prahova-Scoala-Generala-2012 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll