Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157255.07
Name   Situl arheologic de la Giarmata - Valea Bencecului NV-2
County   Timiş
Commune   Giarmata
City/Town/Village   Giarmata
Place   Valea Bencecului NV-2
Landmark   Situl arheologic se află la 3,77 km NV de biserica ortodoxă din Ianova; la 4,75 km SV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus; la 5 km NE de biserica ortodoxă din Giarmata şi la 110 m E de versantul stâng al unui pârâu fără nume, afluent dreapta al Pârâului Valea Bencecului.
Hydrographic landmark - name   Valea Benececului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Cîmpie
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   Aşezare
Description   Obiectivul arheologic ocupă extremitatea de SV a unui întins promontoriu, dezvoltat între două văi temporare, fără nume, afluente dreapta ale Pârâului Valea Bencecului. Pe latura de V prezintă o cădere de pantă de cca. 15 m spre talvegul uneia dintre văile menţionate mai sus. Sursa de apă este oferită de izvoarele coastă, amplasate la baza pantelor promontoriului (vezi şi situaţia similară de la obiectivul precedent, Ianova 6).
Discoverer   Dorel Micle, Adrian Cîntar
Date of discovery   2006
State of preservation   medie / 03.02.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 03.02.2016
Last record update   02.11.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca romană (sec. III-IV)    

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2006 * MICLE Dorel
* CÎNTAR Adrian
U Timişoara * *

Bibliography
1. Micle, Dorel; Cîntar, Adrian [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll