Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   122711.03
Name   Aşezarea eneolitică de la Girov - Mănoaia
County   Neamţ
Commune   Girov
City/Town/Village   Girov
Place   Mănoaia (Lotul Şcolii)
Landmark   terasa inferioară de pe malul stâng al Cracăului
Hydrographic landmark - name   Cracău
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   În urma sondajelor efectuate, aici au fost identificate niveluri atribuite culturii Precucuteni, faza II şi Cucuteni, fazele A. A-B şi B. Din nivelul Cucuteni A a fost cercetată o locuinţă în interiorul căreia s-au găsit scheletele a trei copii şi al unei femei. Craniul femeii purta urmele unei trepanaţii.
Date of discovery   perioada interbelică
State of preservation   precară / 01.02.2011
Natural hazards   Inundaţii: 4 / 01.02.2011
Last record update   01.02.2011
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Precucuteni / II      
aşezare  Eneolitic Cucuteni / A      
aşezare  Eneolitic Cucuteni / A-B      
aşezare  Eneolitic Cucuteni / B      
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj

Identificată şi sondată de C. Matasă în perioada interbelică. Alte sondaje, Şt. Cucoş, în 1971.

     

Bibliography
1. Garvăn, Daniel, 2011 [Fişă de sit] (site record source)
2. Matasă, C., Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, Buletinul Comisunii Monumentelor Istorice, 1938, p. 97 [Publicaţie]
3. Cucoş, Ştefan, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ, MemAntiq, IV-V, 1976, p. 302. [Publicaţie]
4. Monah, Dan; Cucoş, Ştefan, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iaşi, 1985, p. 99-100 [Publicaţie]
5. Cucoş, Ştefan, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Neamţ, MemAntiq, XVIII, 1992, p. 29 [publicație]
6. Popovici, Dragomir, Cultura Cucuteni. Faza A. Repertoriul aşezărilor, BMA, VIII, Piatra-Neamţ, 2000, p. 167 [publicație]
 
 
Scroll