Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code90397.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010HD-I-s-A-03190
NameSitul arheologic de la Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia
CountyHunedoara
CommuneOrăştioara De Sus
City/Town/VillageGrădiştea De Munte
PlaceSarmizegetusa Regia (Grădiştea Muncelului, Dealul Grădiştii)
LandmarkSitul se află la 1 km dreapta după al patrulea pod pe Valea Albă, pe culmea şi versantul sudic al Dealului Grădiştii, 9 km sud de biserica din Grădiştea de Munte, între Valea Godeanului şi Valea Albă, 42 km în amonte pe Apa Oraşului, afluent al Mureşului.
Geomorphologymunte
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
DescriptionCapitala regatului dac se prezintă sub forma unui complex de construcţii dispuse pe mai mulţi munţi. Incinta a fost construită în tehnica "opus Dacicum" şi a fost refăcută de romani. Aşezarea civilă grupează o serie de terase locuite, amenajate pentru construcţii gospodăreşti sau ateliere meşteşugăreşti. Există şi un complex sacru format din mai multe sanctuare de epocă dacică. Ansamblul de construcţii civile este constituit din ateliere de prelucrare a metalului, ceramicii, locuinţe şi cisterne.
Date of discovery1923
Site Surface 50.000 mp
State of preservationmedie / 24.06.2009
Ownershipstat
Ownerstatul român prin Ocolul silvic Grădişte-Orăştie
Last record update21.1.2021
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
cetate  La Tène târziu (sec. I a. Chr - II p. Chr) geto-dacică   HD-I-m-A-03190.05 
Aşezare  La Tène dacică   HD-I-m-A-03190.04 
Sanctuar  La Tène dacică   HD-I-m-A-03190.03 
hambar  Epoca romană     HD-I-m-A-03190.02 
Aşezare  Epoca romană     HD-I-m-A-03190.01 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2019
Name Forename Role
CIOATĂ Daniel 4
BODO Cristina 3
CRISTESCU Cătălin 3
IAROSLAVSCHI Eugen 2
GHEORGHIU Gabriela 2
PUPEZĂ Paul 2
MATEESCU Răzvan 2
FLOREA Gelu 1
MATEESCU-SUCIU Liliana 1
MUSTAȚĂ Sillvia 1
VASILACHE Ştefan
MÎNDRUŢĂU Marius
ENE Edmond
DICHEL Oana
Institution Role
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca 1
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 2
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 3
Muzeul Judeţean Mureş 4
2. cercetare sistematică 2018
Name Forename Role
CIOATĂ Daniel 4
BODÓ Cristina 3
CRISTESCU Cătălin 3
IAROSLAVSCHI Eugen 2
GHEORGHIU Gabriela 2
PUPEZĂ Paul 2
MATEESCU Răzvan 2
HENŢ Alin 1
VASILACHE Ştefan 1
MÎNDRUŢĂU Marius 1
ANDREICA Gabriel 1
EDMOND Nogy 1
FLOREA Gelu 1
MATEESCU-SUCIU Liliana 1
Institution Role
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca 1
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 2
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 3
Muzeul Judeţean Mureş 4
3. cercetare sistematică 2017
Name Forename Role
BODO Cristina 3
CRISTESCU Cătălin 3
IAROSLAVSCHI Eugen 2
GHEORGHIU Gabriela 2
PUPEZĂ Paul 2
MATEESCU Răzvan 2
FLOREA Gelu 1
MATEESCU Liliana 1
HENȚ Alin 1
Institution Role
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca 1
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 2
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 3
Muzeul Judeţean Mureş 4
4. cercetare sistematică 2016
Name Forename Role
FLOREA Gelu responsabil
SUCIU Liliana membru colectiv
IAROSLAVSCHI Eugen membru colectiv
GHEORGHIU Gabriela membru colectiv
PAUL Pupeză membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
CRISTESCU Cătălin membru colectiv
MATEESCU Răzvan membru colectiv
HENȚ Alin membru colectiv
CIOATĂ Daniel membru colectiv
Institution Role
Muzeul Judeţean Mureș 1
Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane, Deva 2
UBB Cluj 3
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 4
5. cercetare sistematică 2014
Name Forename Role
BODÓ Cristina 3
CRISTESCU Cătălin 3
GHEORGHIU Gabriela 2
IAROSLAVSCHI Eugen 2
MATEESCU Răzvan 2
PUPEZĂ Luca Paul 2
FLOREA Gelu 1
SUCIU Liliana 1
Institution Role
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 3
6. cercetare sistematică 2013 Cercetările arheologice de la Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia din anul 2013 s-au desfăşurat în două puncte, primul situat pe terasa a IV-a, în interiorul fortifi caţiei, al doilea în exteriorul fortifi caţiei, în apropierea porţii de sud.
Name Forename Role
FLOREA Gelu responsabil științific
SUCIU Lisa membru colectiv
IAROSLAVSCHI Eugen membru colectiv
GHEORGHIU Gabriela membru colectiv
PUPEZĂ Paul membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
CRISTESCU Cătălin membru colectiv
MATEESCU Răzvan membru colectiv
Institution Role
UBB Cluj 2
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 2
MNIT 4
7. cercetare sistematică 2012 Anul 2012 a fost primul din desfăşurarea Programului Multianual de Cercetări în Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, fi nanţat de Ministerul Culturii şi implementat de MNIT. Obiectivul general al acestui proiect, care se va desfăşura pe durata a 4 ani consecutivi, este intensifi carea cercetărilor arheologice (săpături şi investigaţii pluridisciplinare) pentru îmbogăţirea şi rafi narea informaţiei ştiinţifi ce privind monumentele şi arheologia siturilor din Munţii Orăştiei. Sunt vizate Sarmizegetusa Regia, Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Blidaru şi Luncani-Piatra Roşie.
Name Forename Role
FLOREA Gelu responsabil științific
SUCIU Liliana membru colectiv
IAROSLAVSCHI Eugen membru colectiv
GHEORGHIU Gabriela membru colectiv
PUPEZĂ Paul membru colectiv
MATEESCU Răzvan membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
CRISTESCU Cătălin membru colectiv
Institution Role
MCDR Deva 1
UBB Cluj 2
MNIT 4
8. cercetare sistematică 2011
Name Forename Role
FLOREA Gelu 3
SUCIU Liliana 3
IAROSLAVSCHI Eugen 2
GHEORGHIU Gabriela 2
PUPEZĂ Paul 2
MATEESCU Răzvan 2
BODO Cristina 1
Institution Role
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 1
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 2
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca 3
9. cercetare sistematică 2005
Name Forename Role
GLODARIU Ioan
IAROSLAVSCHI Eugen
PESCARU Adriana
FLOREA Gelu
GHEORGHIU Gabriela
SUCIU Liliana
BODO Cristina
STĂNESCU Florin
MÂRZA Ioan
CRIŞAN Radu
SIMA Darius
MATEESCU Răzvan
TOMAN Corina
PUPEZĂ Paul
Institution Role
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2
10. cercetare sistematică 2004
Name Forename Role
GLODARIU Ioan
IAROSLAVSCHI Eugen
PESCARU Adriana
FLOREA Gelu
GHEORGHIU Gabriela
SUCIU Liliana
BODO Cristina
STĂNESCU Florin
MÂRZA Ioan
CRIŞAN Radu
SIMA Darius
MATEESCU Răzvan
TOMAN Corina
PUPEZĂ Paul
Institution Role
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2
11. cercetare sistematică 2001
Name Forename Role
FLOREA Gelu responsabil sector
GHEORGHIU Gabriela responsabil sector
IAROSLAVSCHI Eugen responsabil resctor
GLODARIU Ioan responsabil
SUCIU Liliana membru colectiv
PESCARU Adriana membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
Institution Role
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2
12. cercetare sistematică 2000
Name Forename Role
FLOREA Gelu responsabil sector
IAROSLAVSCHI Eugen responsabil sector
GHEORGHIU Gabriela responsabil sector
GLODARIU Ioan responsabil
PESCARU Adriana membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
SUCIU Liliana membru colectiv
Institution Role
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2
13. cercetare sistematică 1999
Name Forename Role
GLODARIU Ioan responsabil
FLOREA Gelu membru colectiv
SUCIU Liliana membru colectiv
IAROSLAVSCHI Eugen membru colectiv
GHEORGHIU Gabriela membru colectiv
PESCARU Adriana membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
Institution Role
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2
14. cercetare sistematică 1996
Name Forename Role
FLOREA Gabriel 2
IAROSLAVSCHI Eugen 2
GHEORGHIU Gabriela 2
GLODARIU Ioan 1
Institution Role
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca 1
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 2
15. cercetare sistematică 1924
Name Forename Role
IAROSLAVSCHI Eugen responsabil sector
GHEORGHIU Gabriela responsabil sector
FLOREA Gelu responsabil sector
GLODARIU Ioan responsabil
SUCIU Liliana membru colectiv
SIMA Darius membru colectiv
MATEESCU Răzvan membru colectiv
TOMANI Corina membru colectiv
CIOATĂ Daniela membru colectiv
SACALÂŞ Mariana membru colectiv
CRIŞAN Radu membru colectiv
PESCARU Adriana membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
Institution Role
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2

Bibliography
1. Glodariu, Ion, Addenda aux "Points de repere pour la chronologie des citadelles et des etablissements daciques des Monts d'Orăştie", ActaMN, 32/1, 1995, 103-118 [Publicaţie]
2. Glodariu, Ion; Iaroslavschi, E., Sarmizegetusa Regia - capitala Daciei preromane, Deva, 1996 [Publicaţie]
3. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1961 [Publicaţie] (site record source)
4. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1962 [Publicaţie] (site record source)
5. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=926 [Publicaţie] (site record source)
6. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=87 [Publicaţie] (site record source)
7. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=254 [Publicaţie] (site record source)
8. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2235 [Publicaţie] (site record source)
9. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3388 [Publicaţie] (site record source)
10. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3665 [Publicaţie] (site record source)
11. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3135 [Publicaţie] (site record source)
12. Daicoviciu, Hadrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=730 [Publicaţie] (site record source)
13. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=417&d=Gradistea-de-Munte-Gradistea-Muncelului-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-1996 [Publicaţie] (site record source)
14. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=550 [Publicaţie] (site record source)
15. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1691 [Publicaţie] (site record source)
16. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 1368-1369, 72-77 [Ordin MCC] (site record source)
17. Glodariu, Ion, Grădiştea de Munte [Sarmizegetusa Regia], 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
18. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 149-150, 108, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1383 [Publicaţie] (site record source)
19. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 94-95, 77, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1121 [Publicaţie] (site record source)
20. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 133-136, 86, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1961 [Publicaţie] (site record source)
21. Glodariu, Ion, Grădiştea de munte, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
22. Glodariu, Ion, Grădiştea de munte, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
23. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4242&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-Piciorul-Muncelului-2008 [Publicaţie]
24. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2008, 83 [Publicaţie]
25. Institutul Național al Patrimoniului, Proiect AFCN 360 - tur virtual, 2012, http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/cetatea-dacica-de-la-sarmizegetusa-regia-jud-hunedoara [site web]
26. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4307&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-Piciorul-Muncelului-2009 [Publicaţie]
27. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4530&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2010 [Publicaţie]
28. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4722&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2011 [Publicaţie]
29. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 126-127, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5325&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Poarta-de-Sud-2014 [Publicaţie]
30. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 63-65 [Publicaţie]
31. Florea, Gelu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 144-150 [Publicaţie]
32. Glodariu, Ioan, Cronica Cercatărilor aheologice din România. Campania 2007, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3890&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2007 [Publicaţie]