Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   103452.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-I-s-B-15197
Name   Situl arheologic de la Grădiştea - La Ceair (Situl de la Greci)
County   Ilfov
Commune   Grădiştea
City/Town/Village   Grădiştea
Place   La Ceair
Landmark   Situl se află la nord de satul Grădiştea, pe un bot de terasă şi pe pantele acestuia spre apă, pe malul sudic al lacului Căldăruşani, limitat la est de o vale cu apă.
Hydrographic landmark - name   Căldăruşani
Hydrographic landmark - type   lac
Geomorphology   terasă
Land utility   păşure
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl a fost identificat în 1971 şi cuprinde urme ale unor aşezări de epoca bronzului, precum şi din epoca La Tène. S-au descoperit multe fragmente ceramice precum şi obiecte din metal şi piatră.
Notes   La evaluarea din 2021, urmele vechilor săpături nu sunt vizibile nici la nivelul solului şi nici pe diversele imagini satelitare sau fotografii aeriene. Zona nu este în prezent folosită pentru agricultură, fiind probabil folosită ca păşune.
Date of discovery   1971
Site Surface   45.970 mp
State of preservation   bună / 11.04.2021
Human risk   Afectare parţială: 5 / 11.04.2021
Last record update   17.11.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina / III     IF-I-m-B-15197.02 
Aşezare  Epoca bronzului Tei     IF-I-m-B-15197.02 
Aşezare  La Tène (sec. II - I a. Chr.) geto-dacică     IF-I-m-B-15197.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2021

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti KOGĂLNICEANU, Raluca
2. cercetare sistematică 1977

Muzeul Naţional de Istorie a României ULANICI Augustin
TROHANI George
3. sondaj 1971

Muzeul Naţional de Istorie a României ULANICI Augustin
TROHANI George

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1595, poz.279 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Kogălniceanu, Raluca, Studiu arheologic pentru comuna Grădiștea, județul Ilfov, 2021 [PUG]
4. Trohani, George; Ulanici, Augustin, Săpăturile de la Greci, com. Grădiştea, jud. Ilfov, Cercetări Arheologice, I, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 1975, 77-100, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=2066-sapaturile-de-la-greci-com-gradistea-jud-ilfov--cercetari-arheologice--i-1975 [Publicaţie]
5. Ulanici, Augustin, Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov, Cercetări Arheologice, III, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 1979, 9-26, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=25454-noi-cercetari-arheologice-la-greci-jud-ilfov--cercetari-arheologice--iii-1979 [Publicaţie]
6. Ulanici, Augustin, Date noi privind epoca bronzului în lumina săpăturilor arheologice de la Greci, jud. Ilfov, Ilfov - File de istorie, Muzeul Județean Ilfov, 1978, 81-83, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=4121-ilfov-file-de-istorie-muzeul-judetean-ilfov--1978 [Publicaţie]
7. Sandu, Vasilica, Cercetările arheologice de suprafaţă din nordul Sectorului Agricol Ilfov, Cercetări arheologice în Bucureşti, IV, 1992, 318-319, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65037-cercetarile-arheologice-de-suprafata-din-nordul-sectorului-agricol-ilfov--cercetari-arheologice-in-bucuresti--4-iv-1992 [Publicaţie]
 
 
Scroll