Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   170355.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VL-I-s-B-09538
Name   Situl arheologic de la Grădiştea - Dealul Grădiştei
County   Vâlcea
Commune   Grădiştea
City/Town/Village   Grădiştea
Place   Dealul Grădiştei (Dealul La Cetate)
Landmark   Situl se află la 5 km V de sat, la limita cu jud. Gorj
Hydrographic landmark - name   Grădiştea
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare militară
Description   Situl cuprinde vestigii de tip Coţofeni, o aşezare din prima epocă a fierului şi o cetate dacică.
Notes   Situl se întinde şi pe teritoriul UAT Logreşti (cod RAN - 80819.02).
Last record update   11.06.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Hallstatt neprecizată     VL-I-s-B-09538 
aşezare fortificată  La Tène Geto-dacă      
vestigii  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2300, poz. 69 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 113 [Publicaţie]
4. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2016, 34, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
5. Berciu, Dumitru, Arheologia preistorică a Olteniei, Ramuri, Craiova, 1939, 76 [Publicaţie]
6. Roman, Petre, Cultura Coțofeni, Academiei R.S.R., București, 1976, 82 [Publicaţie]
7. Tulugea, Cladiu Aurel, Repertoriul arheologic din nordul Olteniei (Neolitic, Eneolitic), Buridava. Studii și Materiale, 8, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 2010, 22, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=81993-repertoriul-arheologic-din-nordul-olteniei-neolitic-eneolitic--buridava-studii-si-materiale-muzeul-judetean-aurelian-sacerdoteanu-valcea--viii-2010 [Publicaţie]
8. Tulugea, Cladiu Aurel, Preistoria Nordului Olteniei, Offsetcolor, Râmnicu Vâlcea, 2014, 140 [Publicaţie]
 
 
Scroll