Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   103489.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GR-I-s-B-14791
Name   Situl arheologic de la Greaca - Valea Fântânilor
County   Giurgiu
Commune   Greaca
City/Town/Village   Greaca
Place   Valea Fântânilor
Landmark   Situl se află în incinta Staţiunii Viticole, pe o terasă la nord de fostul lac Greaca.
Hydrographic landmark - name   Zboiu
Hydrographic landmark - type   lac
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Sit arheologic pluristratificat cu locuiri datate în eneoliticul timpuriu, epoca bronzului mijlociu, Hallstatt, La Tene şi epoca medievală timpurie.
Site Surface   2,5 ha
Ownership   stat
Last record update   20.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic timpuriu Boian / Bolintineanu     GR-I-m-B-14791.03 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei / IV      
Aşezare  Hallstatt mijlociu Basarabi      
Aşezare  La Tène (sec. III - II a. Chr.) Geto-dacă     GR-I-m-B-14791.02 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. VIII - IX) Dridu     GR-I-m-B-14791.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1954-1955

Institutul de Arheologie București COMȘA Eugen

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1232-1233, poz. 96-99 [Ordin MCC] (site record source)
3. Comșa, Eugen, Cercetări arheologice în preajma lacului Greaca, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 3-4, 5, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1954, 585-593 [Publicaţie]
4. Constantinescu, Eugen-Marius, Studiu istoric, Planul Urbanistic General al comunei Greaca, județul Giurgiu, Giurgiu, 2016, 4, 38-39 [Publicaţie]
 
 
Scroll