Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   111042.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   MH-II-a-A-10340
Name   Ansamblul Mănăstirii Gura Motrului
County   Mehedinţi
Commune   Butoieşti
City/Town/Village   Gura Motrului
Landmark   Pe malul drept al Motrului, în punctul unde acesta se varsă în râul Jiu.
Hydrographic landmark - name   Motru, Jiu
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Potrivit tradiţiei, primul ctitor al mănăstirii a fost călugărul sârb Nicodim, venit în Ţara Românească în a doua jumătate a sec. al XIV-lea. Documentar, este cunoscut drept ctitor Harvat logofăt, menţionat într-un hrisov din anul 1519. Biserica şi chiliile mănăstirii actuale de maici au fost înălţate în timpul domniei lui Matei Basarab, apoi restaurate de Preda Brâncoveanu şi mai târziu de nepotul acestuia, Constantin Brâncoveanu, probabil în anul 1705, de când datează pisania.
În anul 1852, pictura bisericii a fost refăcută, pe cheltuiala domnitorului Barbu Ştirbei Vodă, precum şi prin osteneala arhimandritului Eufrosim Poteca, stareţul mănăstirii. Cu această ocazie frescele originale au fost acoperite cu un strat protector, peste care s-au aşternut fresce noi.
Site Surface   2800 mp
State of preservation   bună / 01.01.1959
Natural hazards   Cutremur: 2 / 26.07.2018; Inundaţii: 1 / 26.07.2018; Foc natural: 1 / 26.07.2018; Incendii: 4 / 26.07.2018
Human risk   Demolare: 3 / 26.07.2018; Afectare parţială: 4 / 26.07.2018; Vandalism: 4 / 26.07.2018
Ownership   privat
Owner   Episcopia Râmnicului
Last record update   26.07.2018
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
turn clopotniţă  Epoca medievală (sec. XVII)        
clădire  Epoca medievală (1652 - 1653, cu adăugiri ulterioare)        
poartă  Epoca medievală (sec. XVII)        
Mănăstire  Epoca medievală (sec. XVI)       MH-II-a-A-10340 
Biserică  Epoca medievală (1653)        
Culă  Epoca medievală (1653)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2018

* NEAGOE Marin Iulian
* NEAGOE Oana Minodora
* MANEA Cristian Dumitru
* DINULESCU Paul
Muzeul Regiunii Porților de Fier * *

Bibliography
1. Rosetti, Dinu V., Sondajul de la Mănăstirea Gura-Motrului (r. Filiaşi, reg. Craiova), Materiale și Cercetări Arheologice, 5, 1959, 655-659 [publicație] (site record source)
2. Neagoe, Marian Iulian; Dinulescu, Paul, 2018 [Fişă de sit]
3. Neagoe, Marian Iulian; Neagoe,Oana Minodora; Dinulescu, Paul Grigore; Manea, Cristian Dumitru, Raport diagnostic arheologic deteren. Teritoriul administrativ al comunei Butoiești, județul Mehedinți, 2018 [Raport]
4. Moisescu, Cristian, Arhitectura epocii lui Matei Basarab, I, București, 2002 [Publicaţie]
5. Moisescu, Cristian, Arhitectura epocii lui Matei Basarab, II, București, 2003 [Publicaţie]
6. Balș, S., Restaurarea mănăstirii Gura Motrului, Monumente Istorice. Studiu şi cercetări, București, 1964, 91-96 [Publicaţie]
 
 
Scroll