Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   109791.04
Name   Situl arheologic de la Ostrovu Banului - Sector C (Ostrovul Golu)
County   Mehedinţi
Commune   Municipiul Drobeta-Turnu Severin
City/Town/Village   Gura Văii
Place   Ostrovu Banului (Insula Banului, Čiplak Ada)
Landmark   Situl arheologic se află pe Ostrovul Banului, la sud de localitatea Gura Văii, la cca 1 km în aval de barajul Porţile de Fier I, la mijlocul albiei Dunării, la cca 320 de metri est-sud-est de fortificaţiile romano-bizantină şi medievală.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   ostrov
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Este un sit arheologic pluristrtificat cu nivele de locuire datând din neoliticul timpuriu şi o necropolă medievală.
Notes   Situl a fost grav afectat de lucrările la barajul de la Porţile de Fier. Fostele gropi de carieră din cadrul sitului au fost acoperite de lacuri interioare.
Date of discovery   1966-1967
Site Surface   10 ha
State of preservation   grav afectat / 30.01.2023
Natural hazards   Cutremur: 1 / 30.01.2023; Inundaţii: 5 / 30.01.2023; Ploi acide: 1 / 30.01.2023; Foc natural: 1 / 30.01.2023; Incendii: 1 / 30.01.2023; Animale: 1 / 30.01.2023; Insecte: 1 / 30.01.2023; Tornade: 1 / 30.01.2023; Exces de apă în sol: 5 / 30.01.2023; Exces de salinitate în sol: 1 / 30.01.2023; Exces de aciditate în sol: 1 / 30.01.2023
Human risk   Demolare: 1 / 30.01.2023; Afectare parţială: 5 / 30.01.2023; Vandalism: 1 / 30.01.2023; Furturi: 1 / 30.01.2023; Incendii provocate: 1 / 30.01.2023
Ownership   incertă
Last record update   30.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
necropolă de inhumaţie  Evul Mediu        
aşezare  Neolitic timpuriu Neprecizat      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore
2. periegheză 2007 - 2008

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti BORONEANŢ Adina
Universitatea din Edinburgh BONSALL Clive
3. cercetare de salvare 1966 - 1967

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti MORINTZ Sebastian
ROMAN Petre
BORONEANŢ Vasile
DIACONU Petre
Muzeul Olteniei - Craiova NICA Marin
POPILIAN Gheorghe

Bibliography
1. Mărgărit, Monica, Boroneanț, Adina, Bonsall, Clive, Analiza morfologică și funcțională a pieselor din materii dure animale din situl mezolitic de la Ostrovul Banului (jud. Mehedinți), Banatica, 27, Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 2017, 68 [Publicaţie] (site record source)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2016, 68 [Publicaţie] (site record source)
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 39, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
4. Boroneanț, Adina, Aspecte ale tranziţiei de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Parţile de Fier, Editura Mega, Cluj- Napoca, 2012, 137 [Publicaţie]
5. Neagoe, Marian Iulian et all, Studiu istoric general. Studiu arheologic, Actualizare documentație pentru Planul Urbanisitic General al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021, 35 - 36, 105 - 108 [Studiu istoric] (site record source)
 
 
Scroll