Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   109791.05
Name   Situl arheologic de la Ostrovu Banului - Sector D (Ostrovul Golu)
County   Mehedinţi
Commune   Municipiul Drobeta-Turnu Severin
City/Town/Village   Gura Văii
Place   Ostrovu Banului (Insula Banului, Čiplak Ada)
Landmark   Situl arheologic se află în capătul din aval al insulei Ostrovul Banului, la sud de localitatea Gura Văii, la cca 1 km în aval de barajul Porţile de Fier I, la mijlocul albiei Dunării, la 810 metri est de fortificaţiile medievale.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   ostrov
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Este un sit arheologic pluristratificat cu nivele de locuire datând din mezolitic, neoliticul timpuriu şi prima epocă a fierului. În sectorul D, localizat în capătul din aval al insulei, au fost executate opt secţiuni, descoperindu-se urme de locuire din perioada mezolitică aparţinând culturii Schela Cladovei - Lepenski Vir. Cercetarea arheologică s-a efectuat în două etape: prima între 18 iulie - 12 august 1966, iar a doua între 30 octombrie - 10 noiembrie 1966. Au fost trasate şi cercetate opt secţiuni (împărţite în carouri de 2x2m), localizate atât pe linia malului, cât şi perpendicular pe acesta, spre interiorul insulei. Stratigrafia sectorului D a fost stabilită pe baza profilului sondajului SD III (profilul de sud):
- strat de pietriş
- sol galben deschis nisipos conţinând orizontul arheologic Ostrovul Banului I. Pe alocuri, orizontul I era separat de orizontul II
de o argilă de culoare galben închis, steril arheologic.
- sol galben închis nisipos conţinând orizontul arheologic Ostrovul Banului II.
- sol galben-cenuşiu compact conţinând orizontul Ostrovul Banului IIIb. - sol brun roşcat conţinândorizontul Ostrovul Banului IIIa.
Aceste niveluri erau suprapuse de unul neolitic timpuriu şi altul Hallstatt, distruse de ape şi observabile doar pe fundul unor complexe arheologice.
Iniţial V. Boroneanţ a atribuit orizonturile I-II epipaleoliticului de tip Clisurean iar nivelul III (a,b) epipaleoliticului de tip Schela Cladovei-Lepenski Vir. Ultimele informaţii consideră şi orizontul IIIa ca aparţinând Clisureanului şi doar orizontul IIIb ca aparţinând mezoliticului târziu de tip Schela Cladovei-Lepenski Vir. Inventarul arheologic descoperit constă din piese de silex, fragmente de os, o spatulă de os, gratoare de silex.
Notes   Perieghezele efectuate pe insulă în anii 2007 şi 2008 de către A. Boroneanţ şi C. Bonsall au evidenţiat faptul că vechile maluri ale zonei sectorului D sunt complet acoperite de ape, iar în malurile erodate şi pe plajă nu au fost observate materiale arheologice mezolitice. De asemenea perimetrul din interiorul insulei a fost acoperit de solul rezultat de la decopertarea carierei din sectorul C.
Date of discovery   1966 - 1967
Site Surface   3 ha
State of preservation   medie / 30.01.2023
Natural hazards   Cutremur: 1 / 30.01.2023; Inundaţii: 5 / 30.01.2023; Foc natural: 1 / 30.01.2023; Incendii: 1 / 30.01.2023; Animale: 1 / 30.01.2023; Tornade: 1 / 30.01.2023; Exces de apă în sol: 5 / 30.01.2023; Exces de salinitate în sol: 1 / 30.01.2023; Exces de aciditate în sol: 1 / 30.01.2023
Human risk   Demolare: 1 / 30.01.2023; Afectare parţială: 5 / 30.01.2023; Vandalism: 1 / 30.01.2023; Furturi: 1 / 30.01.2023; Incendii provocate: 1 / 30.01.2023
Ownership   incert
Last record update   30.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Mezolitic Schela Cladovei-Lepénski Vir      
aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş      
aşezare  Hallstatt Basarabi      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore
2. periegheză 2007 - 2008

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti BORONEANŢ Adina
Universitatea din Edinburgh BONSALL Clive
3. cercetare de salvare 1966 - 1967

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti MORINTZ Sebastian
ROMAN Petre
DIACONU Petre
BORONEANŢ Vasile
Muzeul Olteniei - Craiova NICA Marin
POPILIAN Gheorghe

Bibliography
1. Mărgărit, Monica, Boroneanț, Adina, Bonsal, Clive, Analiza morfologică și funcțională a pieselor din materii dure animale din situl mezolitic de la Ostrovul Banului (jud. Mehedinți), Banatica, 27, Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 2017, 39-72, 1, https://www.researchgate.net/publication/323167449_Analiza_morfologica_si_functionala_a_pieselor_din_materii_dure_animale_din_situl_mezolitic_de_la_Ostrovul_Banului_jud_Mehedinti [Publicaţie] (site record source)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 68 [Publicaţie] (site record source)
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Olteni Culturii Coţofeni în Oltenia Repertoriul așezărilor și descoperiririlor Culturii Coţofeni în Oltenia Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Drobeta Turnu-Severin, 2016, 39, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie] (site record source)
4. Boroneanț, Adina, Aspecte ale tranziţiei de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Parţile de Fier, Editura Mega, Cluj- Napoca, 2012, 137 - 140, 162 [Publicaţie]
5. Neagoe, Marian Iulian et all, Studiu istoric general. Studiu arheologic, Actualizare documentație pentru Planul Urbanisitic General al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021, 36, 109 - 112 [Studiu istoric] (site record source)
 
 
Scroll