Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   109791.03
Name   Situl arheologic de la Ostrovul Banului - Sector B (Ostrovul Golu)
County   Mehedinţi
Commune   Municipiul Drobeta-Turnu Severin
City/Town/Village   Gura Văii
Place   Ostrovu Banului (Insula Banului, Čiplak Ada)
Landmark   Situl arheologic se află pe Ostrovul Banului, la sud de localitatea Gura Văii, la cca 1 km în aval de barajul Porţile de Fier I, la mijlocul albiei Dunării, la cca 180 de metri est-sud-est de fortificaţiile romano-bizantină şi medievală.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   ostrov
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Este un sit arheologic pluristratificat cu niveluri de locuire datând din neoliticul timpuriu, epoca bronzului timpuriu, Hallstatt, perioada romano-bizantină şi epoca migraţiilor.
Notes   Perieghezele efectuate pe insulă în anii 2007 şi 2008 de către A. Boroneanţ şi C. Bonsall au evidenţiat faptul că localizarea fostelor secţiuni în sectoarele A şi B este imposibilă, situl fiind acoperit de pietrişul excavat pe durata construcţiei hidrocentralei. În carierele de balast s-au format lacuri interioare.
Date of discovery   1966 - 1967
Site Surface   4 ha
State of preservation   medie / 30.01.2023
Natural hazards   Cutremur: 1 / 30.01.2023; Inundaţii: 5 / 30.01.2023; Ploi acide: 1 / 30.01.2023; Foc natural: 1 / 30.01.2023; Incendii: 1 / 30.01.2023; Animale: 1 / 30.01.2023; Insecte: 1 / 30.01.2023; Tornade: 1 / 30.01.2023; Exces de apă în sol: 5 / 30.01.2023; Exces de salinitate în sol: 1 / 30.01.2023; Exces de aciditate în sol: 1 / 30.01.2023
Human risk   Demolare: 1 / 30.01.2023; Afectare parţială: 5 / 30.01.2023; Vandalism: 1 / 30.01.2023; Furturi: 1 / 30.01.2023; Incendii provocate: 1 / 30.01.2023
Ownership   incert
Last record update   30.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
necropolă de inhumaţie  antichitatea târzie romano-bizantină      
aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş  

În sectorul B, descoperirile neolitice au apărut într-un strat brun-roşcat în zona de cotă maximă a insulei, spre malul românesc, localizat pe panta de nord-est a unei dune eoliene. Au fost descoperite o serie de fragmente ceramice, un topor şi o măciucă – ambele perforate. Atribuite la momentul descoperiri culturii Starčevo-Cris, pe baza unei analogii cu materialele arheologice de la Cuina Turcului, o parte dintre aceste materiale au fost ulterior re-atribuite culturii Coţofeni.

 
aşezare  Hallstatt (X - IX a. Chr.) Basarabi  

Cercetările din 1966 - 1967 indică faptul că locuinţele din sectorul B sunt în mod constant circulare, cu diametrul variabil între 3 şi 3,8 m şi prezintă, în toate cazurile, o singură fază de locuire. Se adâncesc la 0,6 - 0,7 m într-un sol brun - roşcat, iar pereţii şi fundul prezintă mai multe lipituri cu humă, respectiv reparaţii succesive. În centru au o groapă de par pentru susţinerea acoperişului. Nu s-au surprins nici în aceste gropi urme de vetre in situ. Având în vedere bucăţile de chirpici din umplătura gropilor de bordeiem suprastructura acestora se compunea dintr-o construcţie de pari şi crengi, lutuită.

 
aşezare  Epoca migraţiilor (secolul al VII-lea p. Chr.) Ipoteşti - Cândeşti  

Au fost descoperite două gropi de bordeie denumite în mod convenţional: A şi B. Complexul A este reprezentat dintr-o groapă de bordei dreptunghiulară cu dimensiunile de 2,50 x 3,20 m. Groapa - săpată de la un nivel neprecizat, dar destul de apropiat de nivelul de călcare actual - se adânceşte în solul nisipos fin până la -0,93 m. Ea străpunge şi, în acelaşi timp, suprapune o groapă hallstattiană. În colţul est-sud-estic al bordeiului se afla un cuptor cu deschidere spre VSV. Partea interioară a cuptorului a fost construită din două cărămizi scoase din zidurile cetăţii romano-bizantine de pe insula Banului şi din două pietre. De notat, că pe câte una din feţele cărămizilor se păstra şi stratul de mortar din epoca romano-bizantină. Dimensiunile interioare ale cuptorului sunt: 0,50 m lungime şi 0,37 m lăţime. Înălţimea probabilă 0,30 m. În pământul de umplutură al bordeiului (pământ nisipos de culoare galbenă cenuşie) au apărut cu deosebire fragmente ceramice din prima epocă a fierului. Al doilea complex arheologic (B) este situat la aproximativ 2 m ESE de complexul A şi este reprezentat de o groapă de bordei, din care s-a păstrat numai o treime. Restul gropii fusese distrus în timpul lucrărilor de excavaţie. Nici în acest caz nu s-a putut preciza nivelul de la care s-a săpat groapa. Oricum, ea a perforat depuneri hallstattiene şi ajunge la o adâncime de -0,68 m faţă de nivelul actual al solului. Spre deosebire de primul complex, pământul de umplutură al gropii acestui bordei are culoarea neagră. În el s-au găsit mai multe vestigii arheologice decât în primul complex. La aproximativ 15 m distanţă spre sud de S. VII a fost distrus de excavatoare un alt complex arheologic asemănător celor două amintite mai sus. Şi aici s-au putut observa pietre de râu, cărămizi romano-bizantine care proveneau, fireşte, de la un cuptor. Un alt cuptor - distrus şi acesta - se afla la cca. IO m mai la sud de precedentul. Autorii săpăturilor concluzionează că de-a lungul malului nordic al insulei Banului se întindea o aşezare de epoca migraţiilor atribuită culturii Ipoteşti – Cândeşti.

 
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore
2. periegheză 2007-2008

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti BORONEANŢ Adina
Universitatea din Edinburgh BONSALL Clive
3. cercetare de salvare 1966-1967

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti MORINTZ Sebastian
ROMAN Petre
DIACONU Petre
POPILIAN Gheorghe
Muzeul Olteniei - Craiova NICA Marin
BORONEAȚ Vasile

Bibliography
1. Mărgărit, Monica, Boroneanț, Adina, Bonsall, Clive, Analiza morfologică și funcțională a pieselor din materii dure animale din situl mezolitic de la Ostrovul Banului (jud. Mehedinți), Banatica, 27, Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 2017, 39-72, https://www.researchgate.net/publication/323167449_Analiza_morfologica_si_functionala_a_pieselor_din_materii_dure_animale_din_situl_mezolitic_de_la_Ostrovul_Banului_jud_Mehedinti/citation/download [Publicaţie]
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 68 [Publicaţie] (site record source)
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 39, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
4. Boroneanț, Adina, Aspecte ale tranziţiei de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Parţile de Fier, Editura Mega, Cluj- Napoca, 2012, 137 - 140 [Publicaţie]
5. Morintz, Sebastian; Roman, Petre, Un nou grup hallstattian timpuriu în sud - vestul României - Insula Banului, Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 3, XX, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1969, 393 - 423, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=119288-un-nou-grup-hallstattian-timpuriu-in-sud-vestul-romaniei-insula-banului--studii-si-cercetari-de-istorie-veche-si-arheologie-sciva--3-20-1969 [Publicaţie]
6. Neagoe, Marin Iulian et all, Studiu istoric general. Studiu arheologic, Actualizare documentație pentru Planul Urbanisitic General al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021, 35, 102 - 104 [Studiu istoric] (site record source)
7. Diaconu, Petre; Roman, Petre, Câteva urme de viețuire din secolul al VII-lea în Insula Banului, ed. Petre Roman, Săpături arheologice în Bazinul Dunărean al Porților de Fier, Editura Artemis, București, 2010, 125 - 130, https://biblioteca-digitala.ro/?tip-publicatie=periodic&pub=2463-sapaturi-arheologice-in-bazinul-dunarean-al-portilor-de-fier [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll