Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   100120.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IS-I-s-B-03599
Name   Situl arheologic de la Hârtoape - Poeniţa-Moară
County   Iaşi
Commune   Vânători
City/Town/Village   Hârtoape
Place   Poeniţa-Moară
Landmark   Situl se află în zona fostului sat Poeniţa, la marginea de NV a satului Hârtoape.
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Last record update   03.08.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic Precucuteni  

 
IS-I-m-B-03599.09 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Horodiştea - Erbiceni  

 
IS-I-m-B-03599.08 
Aşezare  Epoca bronzului târziu Noua  

 
IS-I-m-B-03599.07 
Aşezare  Hallstatt neprecizată  

 
IS-I-m-B-03599.06 
Aşezare  La Tène (sec. II - I a. Chr.) geto-dacică  

 
IS-I-m-B-03599.05 
Aşezare  La Tène târziu (sec. II - III) neprecizată  

 
IS-I-m-B-03599.04 
Aşezare  Epoca daco-romană (sec. IV) neprecizată  

 
IS-I-m-B-03599.03 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV - V) neprecizată  

 
IS-I-m-B-03599.02 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XV) neprecizată  

 
IS-I-m-B-03599.01 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1462, poz.423 [Ordin MCC] (site record source)
 
 
Scroll