Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   37681.04
Name   Movila Burtoasă de la Hilişeu-Horia
County   Botoşani
Commune   Hilişeu-Horia
City/Town/Village   Hilişeu-Horia
Place   Movila Burtoasă
Landmark   Movila este situată intravilan, în marginea de SV a cătunului Pietrosul, la 1870 m E-SE de biserica satului.
Geomorphology   platou
Site Class   descoperire funerară
Site Type   tumul
Description   Movila măsoare 40-50 m în diametru şi 7 m în înălţime.
Notes   Starea de conservare este proastă, datorită căutătorilor de comori. În construcţie aşezării s-a folosit o mare cantitate de piatră de carieră. Menţionat de un document emis de Ştefan cel Tânăr în 1522.
Discoverer   N. Zaharia
Date of discovery   1954
Site Surface   3151.528953 mp
State of preservation   precară / 28.11.2011
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 28.11.2011
Last record update   04.04.2012
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Movilă  necunoscută        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 1974

Colectivul Repertoriului Arheologic Botoșani * *
2. periegheză 1954

* ZAHARIA N.

Bibliography
1. Şovan, Liviu Octavian, 2008 [Fişă de sit] (site record source)
2. Zaharia, N., Petrescu-Dîmboviţa, M., Zaharia, Em., Aşezări din Moldova (de la paleolitic până în secolul al XVIII-lea), București, 1970, 245 [Publicaţie]
3. Păunescu, A., Șadurschi, P., Chirica, V., Repertoriul arheologic al județului Botoșani, București, 1976, 146 [Publicaţie]
4. Zaharia, N., Cercetările de suprafaţă efectuate în Moldova în cursul anului 1954, Studii și cercetări de istorie veche, 6, 3-4, Iași, 1955, 907 [Publicaţie]
5. Filipescu - Dubău, N., Dicţionar geografic al judeţului Dorohoi (întocmit şi prelucrat în formă lexiconică de C. Chiriţă), Iași, 1891, 28 [Publicaţie]
6. Documente privind istoria României, A-Moldova, vol. I, 1951-1957, 198 [Publicaţie]
 
 
Scroll