Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   160537.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-B-05797
Name   Situl arheologic de la Horia
County   Tulcea
Commune   Horia
City/Town/Village   Horia
Landmark   Situl se află la 1 km nord-vest de sat, pe terasa de est a pârâului Taiţa.
Hydrographic landmark - name   Taiţa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   depresiune
Land utility   agricultură
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Lăţimea aşezării este dată de pârâul Taiţa la vest şi drumul Horia – Balabancea spre est. Dimensiunile estimate ale aşezării sunt de cca. 1,700 x 500 m.
Notes   Zonă protejată
Site Surface   12, 5 ha
State of preservation   precară / 14.09.2022
Natural hazards   Animale: 3 / 14.09.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 14.09.2022; Vandalism: 4 / 14.09.2022; Furturi: 4 / 14.09.2022; Incendii provocate: 1 / 14.09.2022
Ownership   privat
Last record update   14.09.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  La Tène geto-dacică  

A fost descoperită ceramică de tradiţie La Tène lucrată la mână, pietre de râşniţe, materiale de construcţie de pietre fasonate.

 
Mormânt  La Tène neprecizată  

Au fost descoperite mai multe complexe funerare datate în Latene care aveau un bogat inventar grecesc.

 
aşezare  Epoca romană (sec. III-IV p. Chr.)    

Cronologia aşezării, pe baza materialului arheologic, prezintă două orizonturi distince: sec. III p.Chr. şi un orizont cu ceramică romană târzie (sec. IV p.Chr.) când nucleul aşezării se mută în această zonă.
Pe baza unei intervenţii realizată în anul 2005 (cercetare George Nuţu, coord. V. H. Baumann) au fost identificate trei gropi cu ceramică lucrată la mână în marginea de V a aşezării. În zona de E a fost descoperită numai ceramică romană târzie.

 
Edificiu  Epoca romană    

Edificiu din aşezarea de la Horia a fost identificat în extremitatea de SE a lacului şi are dimensiunile de cca. 18 x 18 m. La suprafaţă se delimitează contururile zidurilor antice realizate din piatră legată cu pământ. Au fost descoperite şi numeroase fragmente de materiale de construcţie antice. Arăturile adânci au afectat grav acest nucleu de locuire.

 
Edificiu  Epoca romană    

Edificiul din aşezarea de la Horia a fost identificat în extremitatea de SE a lacului şi are dimensiunile de cca. 36 x 25 m. La suprafaţă se delimitează contururile zidurilor antice realizate din piatră legată cu pământ. Au fost descoperite şi numeroase fragmente de materiale de construcţie antice. Arăturile adânci au afectat grav şi acest nucleu de locuire.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2015-2016

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea NUȚU George
MICU Cristian
MIHAIL Florian
MOCANU Marian
STAN Diana

Bibliography
1. Listei Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2261, poziția 160, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [Ordin MCC]
2. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 8, poziția A0090-0091, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
3. Oberländer-Târnoveanu, Ernest, Aspecte ale circulaţiei monetare greceşti în Dobrogea de Nord (sec. VI î.e.n - I e.n), Pontica, XI, Constanţa, 1978, 59-87, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCQVRvMXFvd3B2TmM/view?resourcekey=0-j9ztbjj_qf1WyYuooUStCA [Publicaţie] (site record source)
4. Irimia, Mihai, Date noi privind necropolele din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 78, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCSDdOTktBQkR4aHc/view?resourcekey=0-6H95BgUm1yZRyL6Q4XFFZw [Publicaţie] (site record source)
5. Nuțu, George, 2016 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll