Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   53407.12
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CS-I-s-A-10800
Name   Situl arheologic de la Iaz - Sat Bătrân
County   Caraş-Severin
Commune   Obreja
City/Town/Village   Iaz
Place   Iaz
Landmark   Situl se află lângă linia de cale ferată Caransebeş-Bouţari pe partea dreaptă a drumului Iaz - Balastieră, la cca. 1 km V de localitatea Iaz.
Hydrographic landmark - name   Axin
Hydrographic landmark - type   pârâu
Site Class   structură de cult; descoperire funerară
Site Type   edificiu religios; necropolă
Description   Situl include locul templului lui Apollo, o secţiune de drum în faţa acestuia şi vestigii ale unei necropole dacice.
Notes   Situl a fost iniţial înregistrat eronat pe Caransebeş cu codul RAN 51029.05.
Last record update   27.02.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Templu  Epoca romană (Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.) romană  

La aproximativ 1,8 km est de râul Timiş, aproape de drumul imperial care duce la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, a fost descoperit un important templu consacrat lui Apollo Conservator, o versiune rar atestată a zeului. Structura simplă în formă de T măsoară aproximativ 18 × 24 m. Templul este format dintr-o curte (17 x 10,60 m) flancată pe ambele părţi de două camere, precum şi dintr-o cameră principală, cella (6,10 x 6,90 m). Templul pare să fi funcţionat din prima parte a secolului al II-lea e.n. Pe baza izvoarelor epigrafice şi arheologice, s-a constatat că a fost renovat chiar la începutul secolului al III-lea. Implicarea trupelor staţionate la Tibiscum în ambele faze a fost bine documentată, atât prin materiale de construcţie ceramică ştanţată, cât şi prin inscripţii. Fragmente dintr-o inscripţie dedicată împăratului Caracalla (r. 211-217 d.Hr.), incizate pe un disc de marmură, au fost găsite în jurul unui soclu de calcar situat în centrul curţii. Este una dintre cele două inscripţii recuperate din templu, care atestă lucrări de renovare dedicate în numele guvernatorilor Daciei, dovedind importanţa mai mare decât locală a edificiului.

 
Necropolă de incineraţie  La Tène (Secolele al III-lea - al II-lea a. Chr.) dacică  

Un tumul cu manta din piatră de râu, aplatizat, a fost descoperit în faţa intrării în templu. În groapa lui au fost descoperite mai multe vase ceramice a căror dispunere indică o depunere rituală. Se apreciază că în zonă se afla o necropolă tumulară dacică a anticului Tibiscum, peste care a fost construit un sanctuarul, închinat, în perioada romană, lui Apollo.

 
Drum  Epoca romană (Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

La vest a fost cercetată şi o secţiune lungă de 120 m a drumului care duce la templu. Acest tronson de drum, vizibil pe amplasament, este cel mai probabil o ramificare a drumului imperial care duce de la Tibiscum la capitala, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, construit posibil special pentru a asigura accesul la templu.

 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

A fost descoperit în pământul evacuat de deasupra tumulului un fragment ceramic aparţinând culturii Coţofeni.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de salvare 1983

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş BONA Petru
ROGOZEA Petru

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol., București, 2004, poz. 78, p. 755 [Ordin MCC] (site record source)
3. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Caraș-Severin, Economică, București, 2004, 83 [Publicaţie]
4. Rogozea, Petru, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=651 [Publicaţie]
5. Bona, Petru; Rogozea, Petru, Necropola dacică de la Iaz, Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, 1986, 439-451, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=104164-necropola-dacica-de-la-iaz--acta-musei-napocensis-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei--xxii-xxiii-1986 [Publicaţie]
6. 1.10 Tibiscum, "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Components parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023
 
 
Scroll