Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code77858.03
NameAşezarea de epoca bronzului de la Iezureni - Varianta de ocolire Târgu-Jiu - km 12+850-12+980 Est (Sit 3)
CountyGorj
CommuneMunicipiul Târgu Jiu
City/Town/VillageIezureni
Placekm 12+850-12+980 Est (Sit 3)
LandmarkSitul este amplasat la capătul nordic al unei terase înalte şi plane, de la baza dealului Podurile Mici, în apropierea unui pârâu, afluent al Jiului, ce curge pe direcţia est-vest, astăzi având cursul regularizat.
Geomorphologydeal
Site Classlocuire
Site TypeAşezare
NotesStratigrafia generală a sitului: 1) între 0 m - 0,25/0,35 m - strat vegetal, deranjat de lucrările
agricole; 2) între 0,25/0,35 m - 0,55/0,65 m - strat de cultură, cenuşiu, nisipos, amestecat cu
materiale arheologice (fragmente ceramice, pigmenţi de chirpici ars şi cărbune); 3) între
0,55/0,65m - 0,80 m - lut galben steril.
DiscovererVasile Marinoiu, Gheorghe Calotoiu
Date of discovery2014
State of preservationmedie / 19.05.2016
Human riskAfectare parţială: 5 / 19.05.2016
OwnershipPublică
OwnerCNADNR
Last record update8.1.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului   Descoperire arheologică inedită, rezultată ca urmare a lucrărilor de
diagnostic intruziv. Complexele arheologice descoperite (gropi de stâlp)
şi prezenţa stratului de cultură indică faptul că avem de-a face cu o aşezare.
 
aşezare  La Tène (sec. III-II î. Hr.) getică Descoperirile din aşezare sunt constituite din fragmente ceramice, lut ars şi piatră fără urme de prelucrare, motiv pentru care nu a fost prelevată.
În ce priveşte descoperirile de ceramică, este frapantă în primul rând starea extrem de fragmentară a materialului. Această situaţie nu permite decât cu puţine excepţii, reconstituirea tipologică a formelor de vase.
Sub aspectul tehnicii de confecţionare, se remarcă o dominare netă a categoriei de uz comun, în dauna ceramicii fine şi semifine, mai slab reprezentate.
 
aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XVI)   Materialul medieval este reprezentat aproape exclusiv de ceramică, alături de aceasta fiind găsite doar câteva piese din fier, piatră şi oase de animal. Printre obiectele de inventar, menţionăm
aici următoarele:
- O lance din fier, cu lungimea de aprox. 30 cm şi lăţimea părţii active de 5,5 cm . Piesa este deformată din vechime şi corodată de vreme.
- Fragment dintr-un cui de fier, rupt din vechime şi extrem de corodat.
- Cute realizată dintr-o piatră de râu de dimensiuni reduse, ruptă din vechime în zona părţii active, ce prezintă urme puternice de întrebuinţare. La ambele capete, este prevăzută cu câte o perforaţie de mici dimensiuni, acestea servind probabil la prinderea piesei cu un şnur .
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare preventivă 2015
Name Forename Role
GEORGESCU Ștefan Viorel 2
SANA Daniel Vasile 2
COLȚEANU Petre 2
MARINOIU Vasile 1
Institution Role
MJ Gorj 1
SC Vanderlay SRL 2
2. diagnoză 2014
Name Forename Role
MARINOIU Vasile 1
CALOTOIU Gheorghe 1
Institution Role
Muzeul Județean Gorj 1

Bibliography
1. Marinoiu, Vasile; Calotoiu, Gheorghe, Raport de diagnostic arheologic "varianta de ocolire Târgu-Jiu", Târgu Jiu, 2014 [Fişă de sit] (site record source)
2. Marinoiu, Vasile; Calotoiu, Gheorghe, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, București, 2016, 189-191 [Publicaţie]