Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   160626.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-B-05806
Name   Situl arheologic de la Jijila - Cetăţuie
County   Tulcea
Commune   Jijila
City/Town/Village   Jijila
Place   Cetăţuie
Landmark   Situl se află la 3 km sud-est de sat, pe un platou aflat pe partea stângă a Văii Jijila.
Hydrographic landmark - name   Jijila
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură; păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Zonă protejată
Date of discovery   a doua jumătate a sec. al XX-lea?
Site Surface   0, 8 ha
State of preservation   grav afectat / 27.03.2020
Human risk   Afectare parţială: 4 / 27.03.2020; Vandalism: 1 / 27.03.2020; Furturi: 1 / 27.03.2020; Incendii provocate: 1 / 27.03.2020
Last record update   28.01.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare fortificată  La Tène (sec. I a. Chr. - I p. Chr.) geto-dacică  

 
 
Villa rustica  Epoca romană romană  

Au fost descoperite materiale arheologice atribuite epocii romane.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2012 Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" TulceaMICU Cristian
MIHAIL Florian

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 2262, poz. 179
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Oberländer-Târnoveanu, Ernest, Aspecte ale circulaţiei monetare greceşti în Dobrogea de Nord (sec. VI î.e.n - I e.n),, Pontica, 9, Constanţa, 1978, p. 59-87 [Publicaţie] (site record source)
4. Micu, Cristian, 2012 [Fişă de sit]
5. Sîrbu, Valeriu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3417&d=Jijila-Tulcea-Cetatuie-2005 [Publicaţie]
 
Site Photos