Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   84601.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   HR-II-a-A-12852
Name   Ansamblul bisericii romano-catolice " A Tuturor Sfinţilor" Lăzarea
County   Harghita
Commune   Lăzarea
City/Town/Village   Lăzarea
Address   nr. 548
Landmark   Biserica se află în mijlocul satului, partea de sud-est a dealului Szarmany, pe malul drept al pârăului Csinod (Cianod), lângă cimitir.
Hydrographic landmark - name   Cianod
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   depresiune
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
State of preservation   medie / 27.04.2010
Natural hazards   Animale: 2 / 27.04.2010
Human risk   Afectare parţială: 2 / 27.04.2010
Ownership   privat
Owner   Parohia romano-catolică
Last record update   15.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
capelă  Epoca medievală (1558)        
claustru  Epoca medievală (1558)        
aşezare  Epoca bronzului timpuriu neprecizată      
aşezare  Epoca bronzului mijlociu neprecizată      
aşezare  Epoca bronzului târziu neprecizată      
Biserică romano-catolică  Epoca medievală - epoca medievală târzie (1235, sec. XV-XVIII)    

Absida semicirculară a bisericii de secolul al XIII-lea a fost demolată în cursul secolului al XV-lea şi
Înlocuit cu o absidă poligonală construită în stii gotic, concomitent cu aceste lucrări latura vestică a navei a fost prelungită. Probabil în cursul secolului al XVI-lea acestei biserici gotice a fost ataşată În latura nordică un turn-clopotniJă. În secolul al XVIII-lea biserica a fost transformată în stil baroc, cu această ocazie nava bisericii a fost demolată, fiind construită una mai Iată.

HR-II-m-A-12852.01 
necropolă  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

25 de morminte de înhumaţie

 
Zid de incintă  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)       HR-II-m-A-12852.02 

Bibliography
1. Demjen, Andrea, 2010 [Fişă de sit] (site record source)
2. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, 2004, 1341, 417-419 [Publicaţie]
3. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, 2016, 1521, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-HR.pdf [Publicaţie]
 
 
Scroll