Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   9583.17
Name   Drumul de pământ de la Lipova
County   Arad
Commune   Oraş Lipova
City/Town/Village   Lipova
Landmark   Obiectivul arheologic se află la 4,15 km ESE de biserica ortodoxă din Lipova; la 5 km VNV de biserica ortodoxă din Ususău; la 850 m V de DJ 682 Lipova – Ususău şi la 160 m NE de versantul stâng al unui pârâu fără nume.
Hydrographic landmark - name   Fără nume
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   păşune
Site Class   cale de comunicaţie
Site Type   drum
Description   Obiectivul este amplasat pe latura de SE a unei culmi de legătură între Valea Mureşului (bazinetul Ususăului) şi Valea Şiştarovăţ (sectorul inferior al său), trecând peste Dealul Târşete (203,8 m altitudine). În partea superioară a sa culmea se prezintă sub forma unui pod, cu lăţimi de peste 500 m, pod dezvoltat între mai multe văi fără nume, care drenează latura estică a Dealului Târşete, fiind tributare Mureşului, în Bazinetul Ususăului. Obiectivul este reprezentat de traiectul unui drum de pământ vechi, care urcă de-a coasta spre culmea mai sus descrisă. Drumul prezintă un profil în formă de U, cu o adâncire în sol de peste 1 m, o lăţime de cca. 3 m şi o declivitate a pantei de cca. 7-8 %. Este vizibil de-a lungul întregului versant, pe o lungime de câteva sute de metri, iar dovada că nu este un drum modern este dată şi de faptul că pe traiectul lui sunt crescuţi arbori cu o vechime de peste 50 de ani. Acest drum poate reprezenta calea de legătură de-a lungul Văii Mureşului, care urmărea zona conurilor de dejecţie de la limita NV a versantul stâng al Văii Mureşului, evitând zonele mlăştinoase şi de smârc care guvernează Bazinetul Ususăului (îndeosebi zona "Bujacul Bătrân"). Mai mult, drumul reprezenta calea cea mai uşoară de evitare a strâmtorii Văii Mureşului, cauzată de apariţia Dealului Lipova (264 m altitudine), drumul în cauză ocolind pe la S, şi pe o rută mult mai directă, dealul sus-menţionat. Analizarea hărţilor habsburgice (1769-1772) confirmă această supoziţie, drumul respectiv fiind singurul care urmăreşte Valea Mureşului între Ususău şi Lipova.
Discoverer   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 13.04.2016
Human risk   Afectare parţială: 3 / 13.04.2016
Last record update   07.09.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Drum  epoca medieval târzie (?)      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BORLEA Oana
* BOLCU Lavinia
* VEDRILĂ Ioan
U Timişoara * *

Bibliography
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll