Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code9583.21
NameSitul arheologic de la Lipova
CountyArad
CommuneOraş Lipova
City/Town/VillageLipova
LandmarkSitul arheologic se află la 3,2 km SE de biserica ortodoxă din Lipova, la 3,15 km SSE de biserica ortodoxă din Şoimoş, la 5,9 km VNV de biserica ortodoxă din Ususău şi la 2,4 km S de versantul stâng al Râului Mureş, pe un interfluviu creat de doi afluenţi stânga ai Râului Mureş, fără nume (în hărţie topografice 1:25.000, ediţia 1975).
GeomorphologyDeal
Land utilityagricultură
Site ClassSursă
Site TypeZonă de provenienţă a materiei prime
DescriptionObiectivul ocupă partea superioară a unui platou, format pe un interfluviu dintre două pâraie fără nume, afluente stânga ale Râului Mureş. Cele două pâraie, cu apă doar la precipitaţii bogate, au generat văi cu o adâncime relativă de cca 30 m, cu versanţi cu pante domoale, dar afectate de eroziunea torenţială. Platoul prezintă o expunere generală V-E, cu largă vizibilitate spre amontele Văii Mureşului, spre bazinetul depresionar al Ususăului. În partea de NE a sitului se găseşte un izvor de coastă, actualmente colmatat. Culoarea solului este gălbui-deschisă, cu textură lutos-nisipoasă, provenind din depozitele aluvionare ale albiei majore a Mureşului. Pâraiele respective îşi au obârşia pe latura estică a Dealului Târşete (203,8 m atitudine).
DiscovererLiviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Date of discovery2009
State of preservationmedie / 13.04.2016
Human riskAgricultură intensivă: 3 / 13.04.2016
Last record update08.04.2021
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Zonă de provenienţă a materiei prime  Nedeterminată   Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare. Nu este exclus ca materialul litic provenind din obiectivele Lipova 9, 10, 11, 12, 13 să fi fost utilizat pentru confecţionarea cremenilor şi amnarelor în Evul Mediu sau la începutul epocii moderne.
cercetările arheologice de teren au descoperit numeroase fragmente de material litic (îndeosebi silex de mai multe nuanţe: cafeniu, brun deschis, brun roşcat, etc.). Materialul arheologic este reprezentat atât de galeţi aflaţi în diferite stadii de debitare, cât şi de aşchii, majoritatea atipice. În vederea studiului au fost recoltate: galeţi şi aşchii atipice de silex şi jasp, aflate în diferite stadii de debitare (20); fragmente ceramice medieval târzii atipice (1).

Sursă de provenienţă a materiei prime sau zonă de prelucrare primară a acesteia.
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. periegheză 2009
Name Forename Role
MĂRUIA Liviu 1
BOLCU Lavinia 1
VEDRILĂ Ioan 1
PÎRPÎLIȚĂ Elena 1
Institution Role
U Timişoara 1

Bibliography
1. Măriua, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)