Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   9583.21
Name   Situl arheologic de la Lipova
County   Arad
Commune   Oraş Lipova
City/Town/Village   Lipova
Landmark   Situl arheologic se află la 3,2 km SE de biserica ortodoxă din Lipova, la 3,15 km SSE de biserica ortodoxă din Şoimoş, la 5,9 km VNV de biserica ortodoxă din Ususău şi la 2,4 km S de versantul stâng al Râului Mureş, pe un interfluviu creat de doi afluenţi stânga ai Râului Mureş, fără nume (în hărţie topografice 1:25.000, ediţia 1975).
Hydrographic landmark - name   Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   Deal
Land utility   agricultură
Site Class   Sursă
Site Type   Zonă de provenienţă a materiei prime
Description   Obiectivul ocupă partea superioară a unui platou, format pe un interfluviu dintre două pâraie fără nume, afluente stânga ale Râului Mureş. Cele două pâraie, cu apă doar la precipitaţii bogate, au generat văi cu o adâncime relativă de cca 30 m, cu versanţi cu pante domoale, dar afectate de eroziunea torenţială. Platoul prezintă o expunere generală V-E, cu largă vizibilitate spre amontele Văii Mureşului, spre bazinetul depresionar al Ususăului. În partea de NE a sitului se găseşte un izvor de coastă, actualmente colmatat. Culoarea solului este gălbui-deschisă, cu textură lutos-nisipoasă, provenind din depozitele aluvionare ale albiei majore a Mureşului. Pâraiele respective îşi au obârşia pe latura estică a Dealului Târşete (203,8 m atitudine).
Discoverer   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 13.04.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 13.04.2016
Last record update   08.04.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Zonă de provenienţă a materiei prime  Nedeterminată    

Cercetările arheologice de teren nu au surprins artefacte arheologice care să permită, prin identificarea unor piese tipice, formularea unor opinii de cronologizare. Nu este exclus ca materialul litic provenind din obiectivele Lipova 9, 10, 11, 12, 13 să fi fost utilizat pentru confecţionarea cremenilor şi amnarelor în Evul Mediu sau la începutul epocii moderne.
cercetările arheologice de teren au descoperit numeroase fragmente de material litic (îndeosebi silex de mai multe nuanţe: cafeniu, brun deschis, brun roşcat, etc.). Materialul arheologic este reprezentat atât de galeţi aflaţi în diferite stadii de debitare, cât şi de aşchii, majoritatea atipice. În vederea studiului au fost recoltate: galeţi şi aşchii atipice de silex şi jasp, aflate în diferite stadii de debitare (20); fragmente ceramice medieval târzii atipice (1).

Sursă de provenienţă a materiei prime sau zonă de prelucrare primară a acesteia.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BOLCU Lavinia
* VEDRILĂ Ioan
* PÎRPÎLIȚĂ Elena
U Timişoara * *

Bibliography
1. Măriua, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll