Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   9583.16
Name   Terasa antropică de la Lipova - Pârâul Ţârnobara N
County   Arad
Commune   Oraş Lipova
City/Town/Village   Lipova
Place   Dealul Lipova N
Landmark   Obiectivul arheologic se află la 3,26 km ENE de biserica ortodoxă din Lipova; la 4,93 km V de biserica ortodoxă din Milova; la 120 m S de DJ Lipova - Ususău şi la 180 m S de versantul stâng al Râului Mureş.
Hydrographic landmark - name   Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   Deal
Land utility   pădure
Site Class   terasă
Site Type   terasă antropică
Description   Obiectivul este amplasat pe unul dintre pintenii nordici ai Dealului Lipova (264 m altitudine), care se desprinde din culmea principală a acestui deal şi coboară în pantă abruptă spre versantul stâng al Râului Mureş. Pe laturile de E şi V pintenul este delimitat de existenţa a două ogaşe torenţiale, cu energii de relief importante. Diferenţa de nivel dintre punctul cel mai înalt al acestei muchii nordice şi Valea Mureşului este de cca. 100 m altitudine relativă.
Notes   Obiectivul este reprezentat de trei terase antropice, dezvoltate pe muchia unei culmi ce coboară din Dealul Lipova spre N, spre Valea Mureşului. Terasele au dimensiunile de cca. 10x20 m şi sunt dispuse la cca. 30 m una deasupra celeilalte, de-a lungul acestei culmi. Din cercetările de teren s-au recoltat numeroase fragmente de chirpic ars dar nu şi fragmente ceramice, astfel încât o atribuire cronologică, în etapa actuală, este imposibilă.
Discoverer   Liviu Măruia, Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Ioan Vedrilă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 12.04.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 12.04.2016
Last record update   07.09.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Nedeterminată        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* OANA Borlea
* BOLCU Lavinia
* VEDRILĂ Ioan
U Timişoara * *

Bibliography
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll