Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   67844.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   DB-II-m-A-17545
Name   Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului de la Ludeşti
County   Dâmboviţa
Commune   Ludeşti
City/Town/Village   Ludeşti
Landmark   Biserica se află pe partea dreaptă a DJ702A în direcţia localităţii Potocelu; la aproximativ 150 m sud de intersecţia DJ702A cu DJ702L.
Hydrographic landmark - name   Potocelu
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Biserica a fost constuită în limitele vetrei satului Ludeşti din anul 1790, fiind situată astăzi în partea centrală a satului.
Ownership   privat
Owner   Arhiepiscopia Târgovişte
Last record update   17.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (sec. XVII p. Chr.)   1680 

Această biserică din zid a fost ridicată în jurul anului 1680 de către logofătul Stoica Ludescu, om de încredere al neamului Cantacuzinilor. Acesta era proprietarul satului Ludeşti, a cărei primă atestare documentară datează din prima jumatate a secolului al XVII-lea. Pisania bisericii îi aminteşte pe ctitorii lăcaşului de cult, domnitorul Şerban Cantacuzino şi logofătul Stoica Ludescu, omul de încredere al Cantacuzinilor, precum şi cei care au realizat reparaţii ale lăcaşului: mitropolitul Filaret (1754 – 1760), Iordache Bărbătescu, Preda şi Popa Mihai, Dimitrie Băjescu, Alecu Alisandrescu şi Safta Bărbăteasca, precum şi alţi locuitori cu dare de mână. Sunt menţionate lucrări de restaurare, repictarea bisericii, finalizată la 1863, de către zugravii Luca Luculescu şi fiul său Iancu, din Târgovişte. Pridvorul, de formă poligonală se încadrează în căutările arhitecturale ale perioadei de trecere spre cele de secol al XVIII-lea, ce vor fi cunoscute sub numele de ”brâncoveneşti”. Biserica are plan triconc clasic, boltiri cu calote ridicate pe pandantivi şi arce dublouri pe naos şi pronaos, altar cu absidă pentagonală. Pridvorul a avut un turn clopotniţă de zid, însă a fost dărâmat la cutremurul din 1821, fiind înlocuit cu o turliţă de lemn. Pridvorul are la partea inferioară şapte deschideri cu arce în acoladă, descărcând pe coloane cilindrice, trei din ele fiind iniţial spaţii de trecere (fără parapet) pe trei laturi: vest, sud şi nord. Catapeteasma este de lemn sculptat, iar exteriorul este decorat în registrul superior cu ocniţe pictate şi un al doilea registru, suprapus, de icoane, doar pe zona pridvorului.

Biserica este ridicată din zid, pe locul unei biserici mai vechi, a cărei existenţă este confirmată de prezenţa mormântului soţiei ctitorului, Ecaterina, datat 1662.

DB-II-m-A-17545.01 

Bibliography
1. Olteanu, Gheorghe, Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa, I, Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2002, 153 [Repertoriu] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 1277, poziția 883, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-DB.pdf [Ordin MCC] (site record source)
3. Petrescu, Doina, Studiu Istoric General, Actualizare PUG și RLU Comuna Ludești, jud. Dâmboviţa, 2016 [Studiu istoric] (site record source)
4. Olteanu, Gheorghe, Studiu Istoric General, Actualizare PUG și RLU Comuna Ludești, jud. Dâmboviţa, Târgoviște, 2018 [Studiu istoric]
5. Stoicescu, Nicolae; Oproiu, Mihai, Dicționarul istoric al județului Dâmbovița, Târgoviște, 1983, 145 [Publicaţie]
6. Lepădatu, Alexandru, Noi monumente istorice. Biserica din Ludești., Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, I, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, București, 1908, 161 - 165, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=100728-biserica-din-ludesti--buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice-bcmi--1-4-i-1908 [Publicaţie]
7. Ghika - Budești, Nicolae, Evoluția arhitecturii în Muntenia și în Oltenia. Veacul al XVII-lea., Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXV, Partea a treia, Tipografia "Datina Românească", Vălenii de Munte, 1933, 38; 69-70, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=5904-buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice-bcmi--1-4-xxv-1932 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll