Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   168185.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VL-II-m-B-09800
Name   Situl Bisericii Sf. Ioan Gură de Aur a fostei mănăstiri Titireciu de la Lunca
County   Vâlcea
Commune   Oraş Ocnele Mari
City/Town/Village   Lunca
Address   str. Goroniş 31
Landmark   Dealul Ocniţei
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Mănăstirea Titireciu, este atestată documentar încă de la 1597. Biserica a avut mai multe etape de pictură: în 1747, biserica a fost pictată de popa Gheorghe, Andrei brat, Dumitraşco şi Mihai, tatăl lui Radu Zugravul. În 1787, pictura este continuată de Tudor II şi de Neacşu diaconul. La 1854, pictura este făcută în temepera de Gheorghe al VII-lea şi de Gheorghe Gherartie. Pictura a fost definitivată în temepera de Ilie din Teiuş la 1820 şi 1839.
State of preservation   medie / 04.01.1967
Natural hazards   Cutremur: 3 / 04.01.1967
Human risk   Afectare parţială: 3 / 04.01.1967
Ownership   privat
Owner   Parohia Sf. Ioan Gură de Aur
Last record update   11.05.2015
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII)    

Biserică de lemn

 
Biserică  Epoca medievală târzie (1701-1706)    

Biserică “Sf. Ioan Gură de Aur” a fostei mănăstiri Titireciu a fost zidită din temelie, pe urmele unei vechi biserici de lemn, de către marele spătar Mihai Cantacuzino, aşa cum rezultă din pisania săpată în piatra uşii de la intrarea în pronaos, între 1701-1706. Din prima etapă de construcţie fac parte absida altarului şi actualul naos alcătuit din naosul originar , înălţat de o turlă şi pronao sul originar. Întrucât noua ctitorie avea dimensioni modeste, se trece la mărirea aceasteia.

 
Biserică  Epoca medievală târzie (1716-1729)    

A doua etapă a bisericii este marcată de desfinţarea arcadelor dintre naos şi pronaos şi construirea unui pronaos supralărgit, înălţat de o clopotniţă, încăpere adăugată părţii vechi.

 
constructie  Epoca medievală târzie (1785-1787)    

A treia etapa constructivă este reprezentată de un privor deschis cu arcade semicirculare sprijinite pe coloane octogonale, adăugat la rândul lui încăperii precedente.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 2332, poz. 490 [Ordin MCC]
2. Creţeanu, Radu, Despre importanţa studiului elementelor de construcţie în datarea monumentelor istorice. Biserica "roşie" din Târgşoru Vechi, Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare, DMI, Bucureşti, 1967, 152-157 [Publicaţie]
3. Ghica Budeşti, N., Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, III, Buletinul Comisunii Monumentelor Istorice, IV, 1933, 1936 [Publicaţie]
4. Iorga, N., Inscripţii din bisericile României, II, Bucureşti, 1908, 5 [Publicaţie]
 
 
Scroll