Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   160699.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-B-05818
Name   Aşezarea Hallstatt-iană de la Luncaviţa - Pietricica (Lta 24)
County   Tulcea
Commune   Luncaviţa
City/Town/Village   Luncaviţa
Place   Pietricica (Pietriceaua)
Landmark   Aşezarea se află la 500 m est de sat, pe un platou din zona de est a satului, ce domină Valea Luncaviţei.
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   În anul 1931, în timpul amenajării unei gropi în punctul Pietriceaua, a fost descoperit un schelet uman depus în poziţie chircită. Lângă cap, spre ceafă, se găsea un vas de lut, înalt de cca. 10 cm, de formă globulară. Lângă schelet s-a găsit şi o gresioară mai largă la un capăt. La una din extremităţi piesa avea un orificiu. Mormântul a fost încadrat în prima epocă a fierului. Complexul funerar a fost localizat în apropierea unei zone din marginea de est a satului unde au fost descoperite, încă de la jumătatea sec. al XX-lea, fragmente ceramice din prima epocă a fierului răspândite pe o suprafaţă mare de teren. În aceeaşi zonă au fost descoperite, întâmplător, două amfore pline cu cenuşă şi oase calcinate ce au aparţinut unui mormânt de incineraţie. În punctul Petricea, ce ar putea corespunde aceleiaşi zone, au fost descoperite monede emise de Vladislav Vlaicu (1364-1377), domnul Ţării Româneşti, şi Petru I Muşat (1375-1391), domnul Moldovei.
Notes   Zonă protejată.
Situl este grav afectat de locuirea din zonă şi de lucrările agricole desfăşurate pe o parte din suprafaţa sa. În imediata apropiere au fost amenajate şanţurile unui gazoduct.
Date of discovery   Jumătatea sec. al XX-lea
Site Surface   1, 5 ha
State of preservation   grav afectat / 06.04.2020
Human risk   Afectare parţială: 5 / 06.04.2020; Agricultură intensivă: 5 / 06.04.2020
Last record update   24.09.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Hallstatt geto-dacică  

Au fost descoperite rare fragmente ceramice, de mici dimensiuni, aflate, probabil, în poziţie secundară.


 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2012 ICEM TulceaMICU Cristian
AILINCĂI Sorin
MIHAIL Florian
STĂNICĂ Aurel
PANAIT Valentin
COSTEA Iuliana
DIMA Ligia
MOCANU Marian
IACOB Mihaela
PARASCHIV Dorel
2. cercetare de salvare 1931      

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 2264, poz. 205 [ordin MC]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Sîrbu, Valeriu, Nouvelles considérations générales concernant l’importation des amphores greques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.), Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 50 [Publicaţie] (site record source)
4. Micu, Cristian; Ailincăi, Sorin; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Panait, Valentin; Costea, Iuliana; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel, Studiu Istoric și arheologic comuna Luncavița, 2012 [PUG] (site record source)
 
 
Scroll