Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   160699.23
Name   Situl arheologic de la Luncaviţa - Lta 17
County   Tulcea
Commune   Luncaviţa
City/Town/Village   Luncaviţa
Place   Lta 17
Landmark   Aşezarea se află în marginea de sud-vest a satului Luncaviţa, pe un platou aflat între Valea Moacii şi Valea Joiţei, la vest de situl cu codul RAN 160699.22.
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   În partea superioară a platoului au fost descoperite, răspândite pe o suprafaţă destul de mare, fragmente ceramice eneolitice (cultura Gumelniţa), precum şi material de epocă romană (fragmente ceramice, opaiţe). Câteva fragmente ceramice au fost descoperite, în poziţie probabil secundară, şi în preajma pârâului de pe Valea Joiţei. Materialul eneolitic este preponderent în jumătatea sudică a platoului iar cel roman în partea nordică, spre satul Luncaviţa.
Notes   Situl este grav afectat de lucrările agricole desfăşurate în partea superioară a platoului. Pe panta dinspre Valea Joiţei au fost amenajate plantaţii de viţă-de-vie. Pe aceeaşi vale şi în imediata sa apropiere au fost amenajate stâne cu caracter sezonier.
Date of discovery   a doua jumătate a sec. XX
State of preservation   grav afectat / 02.04.2020
Human risk   Afectare parţială: 5 / 02.04.2020; Agricultură intensivă: 5 / 02.04.2020
Ownership   privat
Owner   privat
Last record update   04.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Gumelniţa  

Materialul eneolitic este preponderent în jumătatea sudică a platoului iar cel roman în partea nordică, spre satul Luncaviţa.


 
aşezare  Epoca romană şi postromană    

S-au descoperit fragmente ceramice specifice acestei perioade.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2012 ICEM TulceaMICU Cristian
AILINCĂI Sorin
MIHAIL Florian
STĂNICĂ Aurel
COSTEA Iuliana
DIMA Ligia
MOCANU Maian
IACOB Mihaela
PARASCHIV Dorel

Bibliography
1. Micu, Cristian; Ailincăi, Sorin; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Panait, Valentin; Costea, Iuliana; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel, Studiu Istoric și arheologic comuna Luncavița, 2012 [PUG] (site record source)