Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   160699.22
Name   Situl arheologic de la Luncaviţa - Valea Joiţei (Lta 16)
County   Tulcea
Commune   Luncaviţa
City/Town/Village   Luncaviţa
Place   Valea Joiţei (Valea Moacii)
Landmark   Aşezarea se află în marginea de sud-vest a satului Luncaviţa, pe platoul unui deal aflat pe partea dreaptă a Văii Joiţei.
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   În vara anului 2006, în cadrul programului de cercetare a microzonei Luncaviţa, au fost efectuate două sondaje cu dimensiunile de 4 × 4 m dispuse la o distanţă de 8 m pe direcţia E-V, denumite caseta I şi caseta II. Stratigrafia aşezării este relativ simplă: sub solul vegetal, deranjat de lucrările agricole, gros de 0,20-0,30 m, se află un strat de culoare neagră-cenuşie, gros de până la 0,75 m în caseta I şi aproximativ 0,50 m în caseta II, sub care se află solul steril. În stratul vegetal au fost descoperite puţine fragmente ceramice hallstattiene şi romane atipice, dar şi o parte a unui vas barbotinat, decorat cu degetul, ce poate fi atribuit culturii Gumelniţa.
Notes   Situl este grav afectat de interveţiile antropice. Lucrările agricole au distrus partea superioară a stratului arheologic.
Date of discovery   2006
Site Surface   6 ha
State of preservation   grav afectat / 02.04.2020
Human risk   Afectare parţială: 5 / 02.04.2020; Agricultură intensivă: 5 / 02.04.2020
Ownership   privat
Owner   privat
Last record update   04.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
groapi  Hallstatt (sec. VIII a. Chr.) Babadag      
aşezare  Hallstatt (sec. VIII a. Chr.) Babadag  

Au fost descoperite fragmente ceramice. Pe ansamblul celor două sondaje au fost cercetate, total sau parţial, opt complexe (gropi). Materialul arheologic descoperit indică o datare a sitului în perioada târzie a culturii Babadag, probabil sfârşitul sec. VIII a.Chr


 
aşezare  Epoca romană    

Au fost descoperite fragmente ceramice specifice acestei perioade.


 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 2006      

Bibliography
1. Micu, Cristian; Ailincăi, Sorin; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Panait, Valentin; Costea, Iuliana; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel, Studiu Istoric și arheologic comuna Luncavița, 2012 [PUG] (site record source)
2. Ailincăi, Sorin; Micu, Cristian; Maille, M., Nouveaux établissements du premier Âge du Fer découverts au nord-ouest de la Dobroudja, Peuce S.N., II, 2004, 33-40 [Publicaţie]
3. Ailincăi, Sorin, Noi descoperiri din prima epocă a fierului pe teritoriul comunei Luncaviţa (jud. Tulcea), Peuce S.N., VI, 2008, 133-148 [Publicaţie]