Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   134069.03
Name   Moara de epocă medievală de la Măgureni - malul Proviţei
County   Prahova
Commune   Măgureni
City/Town/Village   Măgureni
Place   malul Proviţei
Landmark   Moara se află la 750 m nord-vest de sediul primăriei comunei Măgureni, la est de râul Proviţa.
Hydrographic landmark - name   Proviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură; păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Description   Situl a fost identificat în anul 2021 în timpul lucrărilor pentru proiectul ”Lucrări privind punerea în siguranţă a conductei DN 150 mmm racord SRM Măgureni”. Construcţia a fost intersectată pe o lungime de cca. 5 m de şanţul pentru conducta de gaz.
Discoverer   B. Ciupercă, T. Hila, C. Dâscă
Date of discovery   2021
Site Surface   5000 mp
State of preservation   precară / 22.08.2022
Natural hazards   Inundaţii: 5 / 22.08.2022
Human risk   Demolare: 3 / 22.08.2022; Afectare parţială: 5 / 22.08.2022
Ownership   public
Owner   Primăria Măgureni
Last record update   22.08.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
moară  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)    

Zidăria este realizată din cărămidă îngustă legată cu mortar de bună calitate şi provine de la o construcţie din perioada medievală târzie, posibil o moară. În urma cercetărilor arheologice preventive derulate în luna martie 2022 coordonate de B. Ciupercă, la care au participat T. Hila şi C. Dâscă (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova) a fost delimitată zona construcţiei respective. Datorită faptului ca pânza freatică actuală se găseşte la aproximativ 0,8-1,0 m de la nivelul actual de călcare, construcţia nu a putut fi cercetată în întregime. Deasupra pânzei freatice au fost identificate mai multe fragmente compacte, de mari dimensiuni, de ziduri căzute şi/sau deplasate; pietrişul de deasupra pânzei freatice este în totalitate aluvionar, adus de Proviţa în ultimul secol; un singur zid a fost surprins în poziţie iniţială, in elevaţie, restul fundaţiilor aflându-se în prezent sub nivelul pânzei freatice.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2022

Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova CIUPERCĂ Bogdan
DÂSCĂ Cătălin
HILA Tudor
2. evaluare de teren 2021

Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova CIUPERCĂ Bogdan
DÂSCĂ Cătălin
HILA Tudor

Bibliography
1. Frînculeasa, Alin, 2022 [Fişă de sit] (site record source)
2. Frînculeasa, Alin, Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Măgureni, județul Prahova. Studiul arheologic, 2022, 7-8 [Studiu istoric PUG]
 
 
Scroll