Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   164838.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-II-m-B-06854
Name   Biserica de lemn cu hramul "Sf. Nicolae" şi "Sf. Dumitru" de la Măluşteni
County   Vaslui
Commune   Măluşteni
City/Town/Village   Măluşteni
Landmark   Biserica se află în centrul localităţii.
Geomorphology   deal
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Ownership   Parohia
Last record update   09.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (sec. XIX)    

Biserica a fost construită în anul 1814, de către Iordache Liga. Clădirea iniţială din lemn şi vălătuci, suferă reparaţii capitale în 1895 şi transformări importante în 1925: învelitoarea iniţială de şindrilă este înlocuită cu tablă şi i se adaugă un pridvor. În 1990, încălcându-se regulile privitoare la patrimoniu – fapt obişnuit în acea perioadă de vid legislativ - biserica a fost tencuită în exterior cu ciment şi şi-a schimbat total infăţişarea. Actualmente, pridvorul din lemn şi sticlă, este vopsit în roşu. Planul bisericii este înscris în treflă, cu două apside circulare şi altarul reliefat, decroşat.
Pisania, care certifică ctitorirea bisericii de către familia Liga în 1814, este şi ea o adevărată operă de artă. Stâlpii, care despart cele trei părţi ale navei,pronaos – naos - altar, sunt frumos împodobiţi cu săpături în lemn şi terminaţi în partea superioară cu capiteluri la fel de frumos puse în valoare. Uşile din lemn masiv, au păstrat vechile broaşte, chei şi clanţe din fier prelucrat artistic de vechii meşteri.
Iconostasul este şi aici realizat în trei registre principale, cu numeroase icoane. Cromatica dă o notă de religiozitate, dar şi de optimism. Predomină auriul şi verdele, la care se adaugă accidental roşul.

 

Bibliography
1. Ravaru, Dan, Biserica " Sfântul Nicolae" şi " Sfântul Dumitru" localitatea Măluşteni, Actualizarea Planului Urbanistic General și al regulamentului local de urbanism al comunei Mălușteni, județul Vaslui, Vaslui, 2011, 71 [Publicaţie] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2015, 2590, poziția 352, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-VS.pdf [Ordin MCC] (site record source)
 
 
Scroll