Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   164838.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-I-s-B-06680
Name   Situl arheologic de la Măluşteni - Cetăţuia
County   Vaslui
Commune   Măluşteni
City/Town/Village   Măluşteni
Place   Cetăţuia
Landmark   Situl se află în partea de nord-vest a satului, pe o poziţie dominantă.
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură; păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Description   Platoul pe care se află cetatea oferă o vizibilitate largă în toate direcţiile, cu excepţia părţii de nord unde vederea este obturată de culmea Masivului Ciomaga.
Site Surface   3.5 ha
State of preservation   precară / 06.04.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 09.03.2022
Ownership   public şi privat
Last record update   12.05.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  La Tène (sec. V-III a. Chr.) geto-dacică  

A fost descoperită o cantitate mare de materiale arheologice.

VS-I-m-B-06680.01 
val cu şanţ de apărare  La Tène (sec. V-III a. Chr.)    

Valul şi şanţul de apărare sunt distruse aproape complet de lucările agricole.

 
aşezare  Eneolitic Cucuteni      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
Institutul de Arheologie Iaşi BERZOVAN Alexandru
2. evaluare de teren 2013

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
3. neprecizat 1958

* ZAHARIA N.
* COMAN Gh.

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2367, poz. 90-92 [Ordin MCC] (site record source)
3. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Editura Litera, București, 1980, 174 [Publicaţie] (site record source)
4. Berzovan, Alexandru; Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr.), Arheovest, VIII, 1, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, 155-207 [Publicaţie]
5. Zaharia, N.; Petrescu-Dâmboviţa, M.; Zaharia, Em., Așezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea, București, 1970, 350, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1001-asezari-din-moldova-de-la-paleolitic-pana-in-secolul-al-xviii-lea [Publicaţie]
6. Teodor, S., Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II Î.D.HR. Considerații generale și repertoriu arheologic, București, 1999, 162 [Publicaţie]
7. Berzovan, Alexandru, At the Borders of the Great Steppe: Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th - 3rd centuries BC), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2022, 118-121, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=14152-at-the-borders-of-the-great-steppe-late-iron-age-hillforts-between-the-eastern-carpathians-and-prut-5th-3rd-centuries-bc--2022 [Publicaţie]
 
 
Scroll