Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   66688.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   DB-II-a-A-17572
Name   Mănăstirea Cobia
County   Dâmboviţa
Commune   Cobia
City/Town/Village   Mănăstirea
Landmark   Mănăstirea se află la nord de sat, pe malul vestic al pârâului Cobia.
Hydrographic landmark - name   Cobia
Hydrographic landmark - type   Pârâu
Geomorphology   colinară
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Sondajele stratigrafice întreprinse de Departamentul Monumentelor Istorice intre 1974-1975 relevă faptul ca biserica nu a fost pictată anterior. Totodată, săpăturile arheologice din zona ansamblului monastic de la Mănăstirea Cobia, au fost descoperite fundaţiile vechiului turn, contemporan bisericii (1571), precum şi urmele vechiului zid de incinta. Au mai apărut, de asemenea, şi urmele unor locuinţe de suprafaţă din secolul al XVI-lea.
Ownership   Privat
Owner   Parohia Corabia
Last record update   24.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (secolele XVI-XVII) neprecizată

Mănăstirea Cobia este ctitorită între anii 1572 de stolnicul Badea Boloşin. A fost reparată în 1680 de Pârvu Cantacuzino şi după 1723-1724 a fost restaurată de Comisiunii Monumentelor Istorice în anul 1938. Are plan triconic cu pronaos supralăgit, cu o turlă pe naos şi o alta pronaos. Exteriorul bisericii are o decoraţie unică a arhitecturii româneşti - paramentul este alcătuit numai din cărămidă smălţuită verde, ocru.

DB-II-a-A-17572 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1976

Complexul Muzeal Național "Curtea Domnească" Târgoviște MUNTEANU Luminița
2. cercetare sistematică 1975

Complexul Muzeal Național "Curtea Domnească" Târgoviște MUNTEANU Luminiţa

Bibliography
1. Olteanu, Gheorghe, Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa, I, Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2002, 109 [Publicație] (site record source)
2. Dicționarul istoric al județului Dâmbovița, 1983, 84-85 [Dicționar]
3. Stoia, Adriana, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1975), Dacia – Revue d’archaeologie et d’histoire ancienne NS, XX, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1976, 276, no. 38, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=107882-les-fouilles-archeologiques-en-roumanie-1975--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--20-1976 [Publicaţie]
4. Stoia, Adriana, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1976), Dacia – Revue d’archaeologie et d’histoire ancienne NS, XXI, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1977, 361, no. 32, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=108251-les-fouilles-archeologiques-en-roumanie-1976--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--21-1977 [Publicaţie]
5. Iorga, Nicolae, Două mănăstiri dâmbovițene, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXII, Așezământul tipografic Datina Românească, Vălenii de Munte, 1929, 20-23, https://biblioteca-digitala.ro/?tip-publicatie=periodic&volum=5901-buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-4-xxii-1929 [Publicaţie]
6. Budești, Ghica, Nicolae, Impărțirea pe grupe a monumentelor în stil vechiu, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXIII, Așezământul tipografic Datina Românească, Vălenii de Munte, 1930, 21-22, 35-36, https://biblioteca-digitala.ro/?tip-publicatie=periodic&volum=5902-buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-4-xxiii-1930 [Publicaţie]
7. Iorga, Nicolae, Monumentele noastre şi opera Comisiei Monumentelor Istorice - conferinţă ţinută în 1937, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXXI, Așezământul tipografic Datina Românească, Vălenii de Munte, 1938, 59, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=101001-monumentele-noastre-si-opera-comisiei-monumentelor-istorice-conferinta-tinuta-in-1937--buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-4-xxxi-1938 [Publicaţie]
8. Petrescu, Doina, Studiu istoric general pentru fundamentare PUG comuna Cobia și fișă monument, 2014, 6 [Studiu istoric]
 
 
Scroll