Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157745.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06070
Name   Situl arheologic de epocă medievală de la Mănăştiur - La Mănăstire
County   Timiş
Commune   Mănăştiur
City/Town/Village   Mănăştiur
Place   La Mănăstire
Landmark   Situl se află la 0,5 km E de biserica catolică din comună, la 0,7 km NE de biserica ortodoxă şi la 200 m N de versantul drept al Râului Bega.
Hydrographic landmark - name   Bega
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   Câmpie
Land utility   agricultură
Site Class   structură de cult/religioasă
Site Type   biserică şi aşezare
Description   Situl se află pe o terasă cuprinsă între un meandru al râului Bega şi cursul inferior al pârâului Boroaga. Din punct de vedere morfologic situl este amplasat pe cursul superior al râului Bega, în albia majoră a acestuia, în bazinetul depresionar al Făgetului, fiind dominat la N de înălţimile sudice ale Dealurilor Lipovei, iar la S de cele nordice ale masivului Poiana Ruscă. Terasa pe care se află situl, cuprinsă între râul Bega şi pârâul Boroaga, este una sedimentară, mai înaltă decât terenul din jur, ferită de inundaţii.
Notes   Zona este ocupată de un pâlc de plopi şi vegetaţie sălbăticită (interiorul bisericii) şi terenurile arabile parcelate ale localnicilor din Mănăştiur. Starea de conservare a sitului se află în proces de degradare accelerată datorită lucrărilor agricole moderne şi a activităţii intense a „căutătorilor de comori”.
State of preservation   bună / 14.02.2012
Human risk   Agricultură intensivă: 2 / 14.02.2012
Last record update   20.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică fortificată  Epoca medievală timpurie (sec. XIV)    

În urma investigaţiilor arheologice s-a descoperit o basilică cu nava centrală având ziduri de cărămidă (dimensiunile de 22 x 12,7 m), flancată de două nave laterale cu ziduri din piatră. Materialul arheologic atestă edificarea acesteia în secolul al XII-lea. Basilica este înconjurată cu un şanţ de pământ de formă elipsoidală (diametrul de 50 x 30 m şi o lăţime de 15-20 m), încă vizibil în teren. Pe baza datelor arheologice acumulate, dar şi în coroborare cu izvoarele scrise, se pare că aici a funcţionat, pentru o scurtă perioadă de timp (sec. XII-XIII) o abaţie catolică. La mijlocul sec. XIV
mănăstirea, deja abandonată şi ruinată, este transformată în cimitirul comunităţii rurale din
apropiere, care îşi îngroapă morţii atât în exteriorul, cât şi în interiorul acesteia.Undeva, între sec. XV-XVI în jurul fostei basilici catolice, transformate în cimitir, se construieşte un al doilea şanţ de apărare, distinct de primul.

În momentul efectuării cercetărilor arheologice de teren (periegheze), la suprafaţa terenului erau vizibile numeroase fragmente ceramice, cărămizi şi material litic de construcţie. „Investigaţiile” susţinute ale căutătorilor de comori răvăşesc sistematic interiorul bisericii fortificate.

TM-I-m-B-06070.01 
Aşezare deschisă  Epoca medievală dezvoltată (sec. XIV - XVII)       TM-I-m-B-06070.02 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

* STAVILĂ Andrei
* BOLCU Lavinia
* TITIROAGĂ Teodora
* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
* CÎNTAR Adrian
U Timişoara * *
2. cercetări arheologice sistematice 1979-1986

* RĂDULESCU Al.

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2221, poz.26, 27, 28 [Ordin MCC] (site record source)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Rusu, Adrian Andrei; Sabău, Nicolae; Burnichioiu I., Leb I. V.; Lupescu M. M., Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Cluj-Napoca, 2000, 166-167 [Publicaţie]
6. Ţeicu, Dumitru, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Cluj-Napoca, 2007, 104-105 [Publicaţie]
7. Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Cîntar, Adrian; Stavilă, Andrei; Bolcu, Lavinia; Titiroagă, Teodora [Fişă de sit] (site record source)
8. Moroz-Pop, Maria, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor din judeţul Timiş din paleolitic şi până în Evul Mediu, Banatica, 7, 1983, 476 [Publicaţie]
9. Pataki, Iosif, Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea, București, 1973, 337 [Publicaţie]
10. Pesty, Frigyes, Krassó vármegyie története, 2, Budapesta, 1884, 42-44 [Publicaţie]
11. Rădulescu, Alexandru, Cercetări arheologice medievale din Banatul de câmpie; scurt istoric, SIB, 23-24-25, 1999-2001, 64 [Publicaţie]
12. Rădulescu, Alexandru, Cercetările de la Mănăştiur (jud. Timiş), MCA, 1980, 579-587 [Publicaţie]
13. Rădulescu, Alexandru, Mănăştiurul de Bega (jud. Timiş)- date preliminare (secolul XIV-XVII), SIB, 19-20, 1999 (?), 71-78 [Publicaţie]
14. Stoicescu, Nicolae, Bibliografia localităţilor şi monumentelor medievale din Banat, Timișoara, 1973, 101 [Publicaţie]
 
 
Scroll