Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   104234.03
Name   Situl arheologic de la Mârşa - Staţia de pompare petrol
County   Giurgiu
Commune   Mârşa
City/Town/Village   Mârşa
Place   Staţia de pompare petrol
Landmark   Situl se află la nord de pârâul Milcovăţu, în podul de câmpie dintre pârâul Milcovăţu şi pârâul ce izvorăşte din Pădurea Ciupăgeanca şi se varsă în Milcovăţu, la cca 270 de metri vest de DJ601, care leagă Mârşa de Videle şi la cca 120 de metri nord de staţia de pompare de petrol.
Hydrographic landmark - name   Milcovăţu
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură, păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl este o aşezare civilă, deschisă, necercetată. La suprafaţa solului au fost descoperite lutuieli arse de locuinţe şi fragmente ceramice atipice, realizate dintr-o pastă friabilă, cu mult amestec de cioburi pisate şi pietricele, cu o ardere de proastă calitate. Vestigiile arheologice au fost descoperite pe o suprafaţă destul de mică din cauza faptului că zona este intens cultivată agricol şi nu a permis o cercetare de mai mare amploare.
Site Surface   14 ha
State of preservation   bună / 06.06.2022
Natural hazards   Inundaţii: 3 / 06.06.2022; Exces de apă în sol: 2 / 06.06.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 06.06.2022; Agricultură intensivă: 4 / 06.06.2022
Last record update   06.06.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare civilă  Epoca bronzului timpuriu neprecizată      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2021

SC Anderssen SRL COTIUGĂ Vasile

Bibliography
1. Cotiugă, Vasile, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Mârșa, jud. Giurgiu, 2021, 118-122, 184, 188-190, 269-272 [Studiu istoric] (site record source)
 
Site Photos

Scroll