Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   153302.06
Name   Situl arheologic de la Merenii De Jos - MER 016
County   Teleorman
Commune   Mereni
City/Town/Village   Merenii De Jos
Place   MER 016
Landmark   Situl se află pe terasa înaltă, de SV a Glavaciocului, respectiv pe malul drept al acestuia, la aproximativ 2,3 km SE de biserica din Merenii de Jos, 440 m E de DJ 601 D şi 1,2 km SV de DL 15.
Hydrographic landmark - name   Glavacioc
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Au fost descoperite fragmente ceramice, unele cu pleavă în pastă, neo-eneolitice, altele tipice pentru prima epocă a fierului cât şi pentru sec. II-III d.Hr. (inclusiv un fragment de toartă de amforă, de factură romană), fragmente de chirpici ars şi plăcuţe de vatră, o fusaiolă de lut ars, unelte şi aşchii de silex.
Discoverer   Pavel Mirea, Ion Torcică
Date of discovery   2022
Site Surface   380 x 140
Ownership   privat
Last record update   18.07.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Neo-eneolitic necunoscută      
aşezare  Hallstatt Basarabi      
aşezare  Epoca romană (sec. II-III p. Chr.) Chilia - Militari      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2022

Muzeul Județean Teleorman MIREA Pavel
TORCICĂ Ion

Bibliography
1. Mirea, Pavel; Torcică, Ion, 2022 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll