Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   144937.13
Name   Situl arheologic de la Miercurea Sibiului - Autostrada Orăştie-Sibiu, lotul 3 km 49+400 - 49+550
County   Sibiu
Commune   Oraş Miercurea Sibiului
City/Town/Village   Miercurea Sibiului
Place   Autostrada Orăştie-Sibiu, lotul 3 km 49+400 - 49+550 (Sit II)
Landmark   Situl arheologic se află la nord de drumul naţional DN7 şi de calea ferată Sibiu - Vinţu de Jos, la nord de localitatea Miercurea Sibiului, după calea ferată şi după târgul oraşului, pe malul drept al Pârâul Gârbovei; la sud de Râul Secaş.
Hydrographic landmark - name   Gârbovei; Secaş
Hydrographic landmark - type   pârâu; râu
Site Class   liocuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Pe toată lungimea sitului au fost executate secţiuni stratigrafice longitudinale (unităţi de săpătură), realizate mecanic, cu un utilaj de tip buldoexcavator dotat cu lamă de taluz. Lungimea şi orientarea unităţilor de săpătură a fost determinată de orientarea viitoarei lucrări şi de suprafaţa afectată de aceasta. Scopul secţiunilor stratigrafice a fost stabilirea stratigrafiei generale a sitului şi delimitarea sa exacte. Între noile delimitări s-a realizat decopertarea mecanică integrală a stratului vegetal şi a depunerilor aluvionare. Acolo unde acest lucru nu a fost posibil, s-au efectuat casetări, pentru surprinderea întregii suprafeţe a complexelor identificate în secţiunile de control.
Site Surface   6380 mp
State of preservation   bună / 06.01.2022
Natural hazards   Inundaţii: 2 / 06.01.2022
Human risk   Demolare: 1 / 06.01.2022; Afectare parţială: 5 / 06.01.2022
Ownership   Publică
Last record update   13.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Neolitică Starčevo-Criş / IB; IC; IIA      
aşezare  Neolitică Vinča / A    
aşezare  Eneolitic Precucuteni  

A fost descoperit un fragment ceramic, pe nivelul superior a lui C017. Fragmentul apare pe partea superioară a grindului, care a erodat puternic şi a păstrat la suprafaţă nivelul neoliticului timpuriu.

Aşezarea nu a fost identificată în teren (posibil să fi fost distrusă de lucrările de extindere a gării din Miercurea) dar situl nostru se află la 1,10 Km NV de Staţia CFR Miercurea.

 
aşezare  Hallstatt timpuriu Gáva  

Complexele aparţinând de cultura Gáva sunt datate pe baza ceramicii lustruite cu negru, a vaselor rinichi şi a decorului canelat.

 
aşezare  Hallstatt mijlociu Basarabi  

Sfârşitul culturii Gáva în centrul şi sud - vestul Transilvaniei nu se explică prin pătrunderea violentă a grupului scitic, aşa cum s-a susţinut multă vreme, ci printr-un fenomen de aculturaţie, datorat contactului cu orizontul Basarabi. Aşa se poate explica apariţia unor materiale Basarabi (canelură fină, în registre orizontale sub buza unor vase invazate, sau incizii dispuse în registre geometrice - triunghiuri haşurate) în complexele C030 şi C031 într-o preponderenţă de material de factură mai veche.

 
aşezare  Medievală    

Materialul arheologic de perioadă medievală este cel mai bine reprezentat cantitativ.
El a fost găsit în poziţie primară, în complexe închise. Constă mai ales în ceramică, urmată de un număr relativ redus de oase de animale. Ceramica este atât lucrată la roată cât şi cu mâna, arsă fie oxidant incomplet, fie reducător.
Mari probleme ridică apariţia în complexele cercetate a fragmentelor destul de numeroase de căldări de lut. Aceste artefacte au făcut obiectul a numeroase cronologii dezvoltate pe criterii tipologice, dar şi prin descoperirea lor în complexe închise şi în conexiune cu materiale ce oferă datări destul de sigure (piese de podoabă sau armament, cum este cazul la Dăbâca). Astfel majoritatea specialiştilor datează aceste piese în secolele X-XI, şi cu rare excepţii datarea este coborâtă în secolul IX.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2012

Muzeul Național Brukenthal SUCIU Cosmin; Ioan
MARȚIȘ Florentina
NIȚOI Anca; Sorina
NIȚU Florina; Maria
TEODORESCU Maria; Raluca
TUDORIE Anamaria
2. diagnoză 2011

Muzeul Național de Istorie a României DAMIAN Paul
BÂLTÂC Adela
ENE Irina
VASILE Mihai; Gabriel
ENE Daniel
ENE Silviu; Edmond
Muzeul Național Brukenthal URDUZIA Claudia
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu PINTER Zeno; Karl

Bibliography
1. Cercetarea arheologică din Muzeul Național de Istorie a României (2009-2014), Cercetări Arheologice, XXI, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2014, 497, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2020/01/ca-21-16-Cercertari-Arheologice-MNIR-1.pdf?fbclid=IwAR2ea1cwR7J5DGJuYW_r_OZTnFhtaXRMnswu2_22pYx80lZUWNH-UByfae4 [Publicaţie]
2. Suciu, Cosmin, Ioan; Marțiș, Florentina; Nițoi, Anca, Sorina; Nițu, Florina, Maria; Teodorescu, Maria, Raluca; Tudorie, Anamaria, Raport de cercetare arheolgică preventivă. Miercurea Sibiului 1 (Autostrada Orăştie- Sibiu - LOT 3), Sibiu, oraș Miercurea Sibiului. Punct: Valea Gârbovei - Autostrada Orăştie-Sibiu, lotul 3, km 49+400 - 49+550, Sibiu, 2012, 1-25 [Raport] (site record source)
3. Chioar, Dumitrescu, F., Cultura Starčevo-Criş în Transilvania, Sibiu, 2011 [Teză de doctorat]
4. Luca, Sabin, Adrian; Pinter, Zeno, Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu, Bibliotheca Septemcastrensis, 3, Economică, Sibiu, 2003 [Publicaţie]
5. Luca, Sabin, Adrian; Diaconescu, D.; Suciu, Cosmin; Șeulean, A.; Nițu, N., Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Sibiu. O nouă aşezare vinčiană timpurie la Miercurea Sibiului Pustia (Luncă), Buridava, 2008 [Publicaţie]
6. Pinter, Zeno, Karl; Urduzia, Claudia; Corneanu, S., Raport de cercetare arheologică preventivă, Autostrada Orăştie-Sibiu, lotul 3, km 53+930 - 54+150, Sibiu, 2012 [Raport]
 
 
Scroll