Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   135208.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   PH-II-a-A-16542
Name   Fosta mânăstire Mislea
County   Prahova
Commune   Scorţeni
City/Town/Village   Mislea
Address   Str. Radu Paisie, nr. 14
Landmark   Ansamblul se află în partea de sud a localităţii.
Hydrographic landmark - name   Mislea
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   depresiune
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Mănăstirea Mislea a fost ctitorită de către voievodului Radu Paisie, anul nefiind stabilit încă cu precizie şi considerat a fi 1534 sau 1536-1537. Fortificaţia a îndeplinit acest scop până în anul 1878 când a fost transformată în centru de detenţie pentru minori. Ulterior, în anul 1924, a devenit penitenciar de femei.
Notes   Mănăstirea a fost distrusă de un incendiu în anul 1883.
Ownership   stat
Owner   Ministerul Sănătăţii
Last record update   23.08.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Casă domnească  Epoca medievală (sec. XVI)    

Beciuri

PH-II-m-A-16542.01 
Chilie  Epoca medievală (sec. XVI)    

Ruine

PH-II-m-A-16542.02 
Zid de incintă  Epoca medievală (sec. XVI)    

Zidurile celor două incinte

PH-II-m-A-16542.03 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2181, poziția 627-630, https://www.patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-PH.pdf [Ordin MCC] (site record source)
2. Iorga, Nicolae, Biserici prahovene, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXX, 1-4, Datina Românească, Vălenii de Munte, 1937, 66-71, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=100963-biserici-prahovene--buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-4-xxx-1937 [Publicaţie]
3. Spânu, Alin, Așezământul Mislea de la mănăstire la închisoare. Un dublu sens al termenului „fortificat”, 221-237, https://www.yumpu.com/ro/document/read/13430733/asezamantul-mislea-de-la-manastire-la-inchisoare-un-dublu-sens-al- [Publicaţie]
4. Alessandrescu, C., Dicționar geografic al județului Prahova, Târgoviște, 1897, 278-280, https://www.academia.edu/11532486/_1897_Dic%C8%9Bionarul_istoric_al_jude%C8%9Bului_Prahova [Publicaţie]
 
 
Scroll