Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code100816.02
NameAşezarea din epoca bronzului de la Mogoşeşti - La Cimitir
CountyGiurgiu
CommuneAdunaţii-Copăceni
City/Town/VillageMogoşeşti
PlaceLa Cimitir
LandmarkSitul este localizat la V de satul Mogoşeşti, fiind flancată la S de DJ 412 A, la E de gospodăriile sătenilor şi o râpă mai puţin pronunţată, la N de Lunca Argeşului, iar la V de o râpă adâncă ce separă acest promontoriu al terasei înalte (cca. 28 m) din dreapta Argeşului de un altul (cca. 31 m), care aparţine satului Varlaam, situat la aproximativ 50 m de Mogoşeşti.
Geomorphologyterasă
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
DescriptionPe suprafaţa sitului se găsesc vestigii din diverse epoci: feudale târzii, geto-dacice, hallstattiene şi din epoca bronzului.
NotesDescrierea poziţiei sitului în fişa tehnică din 2013 (fişa nr 51-Done Şerbănescu): Rezervaţia arheologică se găseşte pe terasa înaltă a râului Argeş, la marginea de vest a satului Mogoşeşti, pe un promontoriu înalt de 28 m, lung de 305 m şi lat de 350 m, care are pantele abrupte. Situl este flancat în partea de sud de DJ 412 A.
Date of discovery1989
Site Surface 9 ha
Last record update9.2.2021
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina    
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei / II-III-IV Au fost practicate 24 de secţiuni, şi 7 casete, care au fost adâncite până la 1,10 - 1,20 m. În timpul cercetărilor au fost cercetate 6 locuinţe de suprafaţă, orientate NV-SE, construite în sistemul paiantăşi o locuinţă de tip bordei de mari dimensiuni. Acoperişul locuinţelor era in două ape, format din stuf sau plante. În locuinţele cercetate au fost identificate vetre de foc, iar lângă locuinţe s-au găsit gropi menajere, de provizii şi de cult.
Materialul arheologic recoltat din complexele cercetate se compune din vase de diferite tipuri: vase sac, vase borcan, oale globulare, vase cu profil în S, vase în formă de urnă, vase tronconice, castroane, străchini, strecurători, capace, vase cu două torţi, vase globulare, boluri, ceşti de diferite forme, decorate cu incizii sau lustruite, vase în miniatură. Vasele erau decorate cu brâie în relief, alveolate, crestate sau simple, cu proieminenţe, impresiuni sau cu împunsături succesive.
Uneltele descoperite sunt reprezentate din topoare de piatră şlefuită, lame de silex, gratoare, fierăstraie, răzuitoare şi nuclee, piese din corn, os şi dinţi de animal, piese de harnaşament, psalii, împungătoare, săpăligi, amulete ş.a. Piesele de lut ars sunt alcătuite din fusaiole, greutăţi, linguri, obiecte de cult: cărucior în miniatură, rotiţe în miniatură, fragmente de picior uman din lut. Piese din metal: un cuţit, o dăltiţă, ace de cusut, pumnal, inele, ac cu cap rulat, măgele tubulare, cercel.

Stratigrafie: sub stratul vegetal gros de 30-40 cm se află un strat de cultură compact, gros de 50-80 cm care aparţine epocii bronzului, culturii Tei. La Mogoşeşti este posibil să existe două nivele de locuire din epoca bronzului mijlociu aparţinând culturii Tei.
 
Aşezare  Hallstatt mijlociu Basarabi În timpul cercetărilor arheologice au fost descoperite si cercetate şi gropi din prima epocă a fierului.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. evaluare de teren 2012-2013 Nr. Autorizaţiei de cercetare: 68/2012.. Cauza cercetării: Cauza cercetării: amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe.
Name Forename Role
ȘERBĂNESCU Done 1
Institution Role
Muzeul Civilizației Gumelnița-Oltenița 1
2. cercetare sistematică 2001
Name Forename Role
POPA Traian 2
GROFU Florin 1
SCHUSTER Christian 1
Institution Role
Institutul Român de Tracologie 1
Muzeul Judeţean "Teohari Antonescu" Giurgiu 2
3. cercetare sistematică 1989-1999 Informație preluată din fișa tehnică 51/2013 redactată de către dl. Done Șerbănescu. Nu se menționează și membrii colectivului care au efectuat cercetările între anii 1989-1999.
Institution Role
Muzeul Judeţean Giurgiu

Bibliography
1. Schuster, Christian; Popa, Traian, Mogoşeşti. Studiu monografic, BiblG, 1, 2000 [Publicaţie]
2. Popa, Traian, Mogoşeşti - La Cimitir, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
3. Schuster, Christian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 206-207, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1435 [Publicaţie] (site record source)
4. Schuster, Christian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 148-149, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1088 [Publicaţie] (site record source)
5. Șerbănescu, Done, Aşezarea culturii Tei de la Mogoşeşti, nepublicat, 2013, 82 [Fişă tehnică]
6. Traian Popa, Raport preliminar privind săpăturile de la Mogoşeşti (jud. Giurgiu) - campania din 1998, Buletinul Muzeului Teohari Antonescu, 2-4, V-VI, Giurgiu, p. 128-131 [Publicaţie]