Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157861.06
Name   Aşezarea de epocă neolitică de la Moşniţa Veche - Obiectiv 2
County   Timiş
Commune   Moşniţa Nouă
City/Town/Village   Moşniţa Veche
Place   Obiectiv 2
Landmark   Situl se află la cca 1,66 km V-SV de biserica ortodoxă din Moşniţa Veche, la 1,11 km NV de biserica ortodoxă din Moşniţa Nouă şi la 570 m S-SE de "Drumul boilor", la cca 3,13 km SE de versantul stâng al Canalului Bega (lipsa unor cursuri de apă permanentă în arealul limitrof).
Hydrographic landmark - name   Bega
Hydrographic landmark - type   canal
Geomorphology   grind
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Notes   Perimetrul sitului este localizat pe un areal mai înălţat, sub forma unui grind. Pârlogirea terenului oferă o vizibilitate redusă la sol, cantitatea de material arheologic recoltată în timpul perieghezei din 2010 fiind relativ redusă. Un sondaj de verificare a relevat prezenţa unui sol brun-nisipos.
Dezvoltarea imobiliară a impus în 2019, cu ocazia avizării unui PUZ, efectuarea unui diagnostic arheologic intruziv. Rezultatele au impus unificarea celor două obiective (2 şi 3), indicând continuitatea dintre cele două. Diagnosticul a dus la identificarea unui material ceramic, respectiv chirpici, contribuind totodată la identificarea limitei nordice, respectiv sudice a sitului.
Extinderea unor reţele edilitare în 2020 a impus efectuarea unei cercetări arheologice preventive în centrul sitului, fiind cercetate 3 locuinţe/bordeie, rezultând fragmente ceramice şi material litic. În 2021, intenţia de construire a unei locuinţe a impus efectuarea unui diagnostic arheologic intruziv, care a identificat complexe arheologice, respectiv aglomerări de lipituri, la vest de suprafaţa cercetată în 2020.
Discoverer   Liviu Măruia, Ioan Vedrilă, Andrei Stavilă, Lavinia Bolcu, Cristian Floca
Date of discovery   2010
Site Surface   2,31 ha
State of preservation   medie / 18.03.2022
Human risk   Afectare parţială: 3 / 18.03.2022
Ownership   privată
Last record update   18.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Neolitic dezvoltat Banatului / II      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnoză 2021

Universitatea de Vest din Timișoara MICLE Dorel
2. cercetare preventivă 2020

Universitatea de Vest din Timișoara ROGOZEA Octavian
3. diagnoză 2019

Universitatea de Vest din Timișoara STAVILĂ Andrei
4. periegheză 2010

Universitatea de Vest din Timișoara MĂRUIA Liviu
VEDRILĂ Ioan
STAVILĂ Andrei
BOLCU Lavinia
FLOCA Cristian

Bibliography
1. Vlase, Dan, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
2. Măruia, Liviu et al., Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, BioFlux Cluj-Napoca, 2012, 479-788 [Publicaţie]
3. Stavilă, Andrei, Raport de diagnostic arheologic invaziv pentru perimetrul raport de diagnostic arheologic invaziv pentru perimetrul „Modificare PUZ aprobat HCL 189 din 29.10.2009”, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș,înregistrat la DJC Timiș cu nr. 4465/06.12.2020 [Raport]
4. Micle, Dorel, Raportul de diagnostic arheologic invaziv pentru pentru perimetrul „Imobil situat în intravilanul comunei Moșnița Nouă, jud. Timiș, CF 410921”, înregistrat la DJC Timiș cu nr. 4002/07.10.2021 [Raport]
5. Rogozea, Octavian-Cristian, Raport de preventivă pentru perimetrul „Extindere rețea gaz și 6 branșamente gaz, CF 410922, 410930, 410925, 410924, 410923, 408976, 410950, 416425”, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș,înregistrat la DJC Timiș cu nr. 1795/10.06.2020 [Raport]
 
 
Scroll