Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157861.07
Name   Situl arheologic de la Moşniţa Veche - Obiectiv 29/ Odaia lu Bernat/ Cotu Mariei
County   Timiş
Commune   Moşniţa Nouă
City/Town/Village   Moşniţa Veche
Place   Obiectiv 29/ Odaia lu Bernat (Cotu Mariei)
Landmark   Situl se află la cca la 3 km NV de biserica ortodoxă din Moşniţa Veche, la 3,2 km NV de biserica ortodoxă din Moşniţa Nouă şi la 3 km S de biserica ortodoxă din Ghiroda, la cca 200 m E de versantul stâng al Pârâului Şubuleasa.
Hydrographic landmark - name   Şubuleasa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   păşune
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare civilă; necropolă
Description   Situl este localizat pe o suprafaţă plană, dar relativ înaltă, între un mare canal de desecare în N (zona „Staţia Mică”) şi un alt canal de desecare. Pârlogirea terenului oferă o vizibilitate redusă la sol, cantitatea de material arheologic recoltată în timpul perieghezei din 2010 fiind relativ redusă. Un sondaj de verificare a texturii solului (40x40x50 cm) a relevat existenţa unui important strat de cultură arheologică, probat prin prezenţa unui sol brun-cenuşiu, cu pigmentaţie de arsură şi fragmente ceramice şi de chirpic în compoziţie. Dezvoltarea imobiliară din zonă a impus efectuarea unui diagnostic arheologic intruziv în 2019, care a confirmat existenţa sitului şi a delimitat mai exact perimetrul său, fiind identificate două complexe arheologice (mormânt de inhumaţie; un posibil mormânt).
Situl a fost reperat pe baza materialului arheologic, constând în fragmente ceramice datate în epoca medievală dezvoltată (sec. XIV-XVI) şi epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII).
Prima ridicare topografică habsburgică (Josephinische Landesaufnahme, 1763-1787) plasează situl într-un zonă reprezentată de un grup de locuinţe sau anexe gospodăreşti incluse în vechea vatră a localităţii dispărute „Das Alte Dorf”.
Notes   Situl a fost identificat în urma unei periegheze efectuate de asociaţia ArheoVest. Este într-o stare de conservare bună, având în prezent destinaţia de teren pârlogit. Este expus riscului cauzat de dezvoltarea imobiliară din zonă.
Discoverer   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Andrei Stavilă, Cristian Floca, Ioan Vedrilă, Alex Proteasa
Date of discovery   2010
Site Surface   1,17 ha
State of preservation   bună / 18.03.2022
Human risk   Afectare parţială: 2 / 18.03.2022
Ownership   privată
Last record update   18.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca medievală dezvoltată (secolele XIV-XVI)        
aşezare  Epoca medievală târzie (secolele XVII-XVIII)        
necropolă           
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnoză 2019

Universitatea de Vest din Timișoara STAVILĂ Andrei
2. periegheză 2010

Universitatea de Vest din Timișoara MĂRUIA Liviu
BOLCU Lavinia
STAVILĂ Andrei
FLOCA Cristian
VEDRILĂ Ioan
PROTEASA Alex

Bibliography
1. Vlase, Dan, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
2. Măruia, Liviu et al., Geografia istorică a zonei Moșnița Veche. Rezultatele cercetărilor arheologice de teren, BioFlux Cluj-Napoca, 2012, 743-747 [Publicaţie]
3. Stavilă, Andrei, Raport de diagnostic arheologic intruziv pentru perimetrul „PUZ – Dezvoltare zonă rezidențială, dotări și servicii publice”, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș, CF 416323, înregistrat la DJC Timiș cu nr. 745/27.02.2020 [Raport]
 
 
Scroll