Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157861.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06072
Name   Situl arheologic de la Moşniţa Veche - Satul bătrân
County   Timiş
Commune   Moşniţa Nouă
City/Town/Village   Moşniţa Veche
Place   Satul bătrân
Landmark   Situl se află amplasat la 2,8 km NV de biserica ortodoxă din Moşniţa Veche, la 3,5 km N-NV de biserica ortodoxă din Moşniţa Nouă, la 2,5 km S de biserica ortodoxă din Ghiroda şi la 950 m SE de versantul stâng al actualului curs al Canalului Bega.
Hydrographic landmark - name   Bega
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   grind; câmpie
Land utility   teren arabil şi pârloagă
Site Class   descoperire funerară
Site Type   tumul
Description   Obiectivul arheologic este amplasat pe un important grind, dezvoltat între mai multe braţe, actualmente fosile şi regularizate prin săparea a numeroase canale moderne de desecare. Terenul pe care este amplasat obiectivul domină arealele joase şi inundabile cu diferenţe de nivel de peste 2 m altitudine relativă. Intervenţiile moderne au schimbat radical peisajul iniţial, suprafaţa grindului unde era amplasată vatra
centrală a „Satului bătrân” fiind „tăiată” de numeroase canale de desecare, care fragmentează obiectivul arheologic în mai multe sectoare distincte.
Notes   Starea de conservarea a sitului este afectată pe latura de S de construirea unui canal de desecare modern.
State of preservation   bună / 14.02.2012
Human risk   Agricultură intensivă: 2 / 14.02.2012
Last record update   14.02.2012
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare deschisă multistratificată  Preistorie      
Aşezare deschisă multistratificată  Epoca post-romană (sec. III-IV)        
Aşezare deschisă multistratificată  Epoca medievală dezvoltată (sec. XIV-XVI)        
Aşezare deschisă multistratificată  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. preventivă 2017

* MICLE Dorel
* STAVILĂ Andrei
* CRAIOVEAN Bogdan-Alin
*    
Universitatea de Vest Timișoara * *
2. periegheză 2011

* MĂRUIA Liviu
* BOLCU Lavinia
* STAVILĂ Andrei
* FLOCA Cristian
* VEDRILA Ioan
* HORAK Florin
3. periegheză 2010

* MĂRUIA Liviu
* BOLCU Lavinia
* STAVILĂ Andrei
* FLOCA Cristian
* VEDRILA Ioan
* HORAK Florin

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2221, poz. 30 [Ordin MCC] (site record source)
3. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 178 [Publicaţie]
4. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
5. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
6. Calincof, Eleonora, Contribuţii documentare privind localitatea Moşniţa în secolulul al XVIIIlea, Studii de istoria Banatului. Universitatea de Vest din Timişoara, 16 (1992), Timișoara, 1993, 180-205 [Publicaţie]
7. Suciu, Coriolan, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I, București, 2007, 409 [Publicaţie]
8. Micle, Dorel, Stavilă, Andrei, Craiovan, Bogdan, Moşniţa Veche | Comuna: Moşniţa Nouă | Judeţ: Timiş | Punct: Obiectiv Moşniţa Veche 17 | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5907&d=Mosnita-Veche-Mosnita-Noua-Timis-Obiectiv-Mosnita-Veche-17-2017 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll