Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   145989.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-II-a-B-12473
Name   Cetate sătească cu biserică (fostă Sf. Martin)
County   Sibiu
Commune   Valea Viilor
City/Town/Village   Motiş
Address   109
Site Class   construcţie
Site Type   cetate
Ownership   privat
Owner   Parohia Evanghelică C. A. Motiş
Last record update   30.01.2009
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate sătească cu biserică  Epoca medievală (sec. XV - XVI; 1631; 1832 - 1835) neprecizată  

În 1776 a fost realizată bolta, iar în sec. al XIX-lea a fost mărită.


 
Biserică  Epoca medievală (sec. XV-XVIII) neprecizată  

 
SB-II-m-B-12473.01 
Fortificaţii  Epoca medievală (sec. XVI-XVII) neprecizată  

Incinta fortificată este de plan poligonal cu turnuri avansate. Dintre acestea s-au păstrat trei turnuri: turnul de E, turnul de N şi cel de SV, transformat în clopotniţă.


SB-II-m-B-12473.02 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2124, 677 [Ordin MCC] (site record source)
2. Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 146 [Repertoriu]
 
 
Scroll