Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   32991.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BN-I-s-B-01371
Name   Burgus roman de la Negrileşti - Cetatea lui Negru Vodă
County   Bistriţa-Năsăud
Commune   Negrileşti
City/Town/Village   Negrileşti
Place   Cetatea lui Negru Vodă
Landmark   Situl se află în vatra satului.
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   sistem defensiv
Description   Fortificaţie de formă patrulateră cu val de circa 1 m şi şanţ vizibil pe latura păstrată. Înlţimea zidului păstrat este de 1,5 m.
Notes   Burgus-ul este distrus de locuinţele care îl suprapun.
State of preservation   grav afectat / 13.06.2017
Human risk   Afectare parţială: 3 / 13.06.2017
Last record update   08.11.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Burgus  Epoca romană (sec. II - III p. Chr.) neprecizată  

Fortificaţie burgus roman pe limes-ul de nord al Daciei romane.

 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 258, poz. 223 [Ordin MCC] (site record source)
3. Zăgreanu, Radu; Cociș, Horațiu, 2015 [Fişă de sit]
4. Ferenczi, Ștefan, Sargeția, Contribuţii la cunoaşterea limesului roman dela nordul Someşului Mare (Partea I), 1973, 95 [Publicaţie]
5. Daicoviciu, Constantin, Neue Mitteilungen aus Dazien, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, 332 [Publicaţie]
 
 
Scroll