Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   75285.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GL-I-s-B-02988
Name   Situl arheologic de la Negrileşti - Şcoala Generală
County   Galaţi
Commune   Negrileşti
City/Town/Village   Negrileşti
Place   Şcoala Generală (La Punte, Pin, Curtea Şcolii)
Landmark   Situl arheologic se află în curtea Şcolii Generale Negrileşti şi pe proprietatea unor localnici.
Hydrographic landmark - name   Bârlad
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Primele sondaje arheologice s-au efectuat în anul 1981, iar din 2007 au fost efectuate anual cercetări preventive de către muzeele de istorie din Tecuci şi Galaţi.
În anul 2007 au fost cercetate trei unităţi de săpătură, însumând 30m2, în punctele "Zaharia" şi "La Izvor". În legătură cu aceste puncte, se ştie că se află în apropiere de şcoala generală, iar aici au fost descoperite urme materiale din epoca bronzului şi din secolele IV-V d. Hr., constând în fragmente ceramice, oase de animale, urme de vatră şi de locuinţă, gropi menajere. Zona cercetată în 2009 se află în imediata apropiere a clădirii şcolii, la 6 m vest de aceasta, scopurile cercetării fiind acelea de a elibera de sarcină arheologică perimetrul pe care se vdorea realizarea unei centrale termice, de a preleva toate urmele materiale şi a surprinde o eventuală limită de locuire în acest sit. Având în vedere suprafaţa afectată de proiect şi apropierea acesteia de clădirea şcolii, s-au trasat două unităţi de cercetare paralele cu latura de vest a clădirii. Au fost trasate şi cercetate, prin săpătură manuală, două secţiuni Sc1(10/2) şi Sc2(10/2 m), cu un martor de 0,5m între ele. Arheologii au menţionat că secţiunea Sc2 a fost trastă cu un metru mai spre nord din cauza unor buşteni pe care nu putut fi mutaţi. Cercetarea preventivă derulată în situl Negrileşti, pe latura de vest a şcolii din localitate, în vederea degrevării de sarcină istorică a unui perimetru pe care se va construi o centrală termică, a pus în evidenţă urme de locuire din în epoca bronzului (cultura Noua), prima epocă a fierului, secolul IV şi perioada prefeudală(secolele VIII-IX). Au fost golite şase gropi, s-a descoperit un cuptor, datat în secolulul al IV -lea şi un complex hallstattian, compus din vase ceramice specifice culturii Basarab şi numeroase oase de animale. Densitatea mărturiilor arheologice surprinse pe o suprafaţă relativ mică, ne determină să credem că limita sitului se află mai spre est, dincolo de şcoală şi şosea. În campania anului 2011 a fost trasată o secţiune magistrală, SM1, de 70m/2m, orientată E-V, în sectorul "Curtea Şcolii" şi două casete(Cas.1-2m/2m; Cas.2-6m/4m). Cercetarea acestor unităţi de săpătură a permis punerea în evidenţă a trei locuinţe specifice culturii Sântana de Mureş-Černjachov, a două complexe de locuire din epoca modernă, a 25 de gropi datate în epoca bronzului şi cea postromană(secolul IVp. Chr.), a unei vetre, precum şi a unor resturi materiale din perioada secolelor XVIII-XIX (beci, conductă de aducţiune a apei, ceramică, metal, sticlă). În total au fost cercetaţi, în anul 2011, doar 192m2 din suprafaţa totală de circa 4.000m2, ce va fi reamenajată în anii următori în curtea şcolii din Negrileşti. Cercetările desfăşurate în 2012 în imediata apropiere a ruinelor fostului conac boieresc (sectorul C4). s-a constatat o densitate mare de locuire pentru mai multe perioade istorice începând cu neoliticul şi treminând în secolele VIII-X. Au fost puse în evidenţă cinci instalaţii de foc, un număr de 12 gropi şi 9 complexe de locuire dintre care trei locuinţe. În sectorul B6, cercetarea preventivă a dus la descoperirea unor complexe de locuire (locuinţe, gropi, instalaţii de foc) datate în epoca bronzului, secolul IV p. Chr., secolele VIII-X, precum şi în epoca medievală târzie. O altă suprafaţă, cercetată în anul 2012 acoperă anumite zone din sectoarele B6, B7, C6 şi C7 şi se află situată chiar în spatele şcolii gimnaziale, în "L-ul" format de cele două aripi ale clădirii. Aceasta s-a devedit a fi bogată din punct de vedere arheologic, aici descoperindu-se 17 gropi, de diferite dimensiuni, 17 complexe de locuire şi 11 instalaţii de foc, datate în epoca bronzului, secolele VIII-X, în epoca medievală târzie precum şi în cea modernă.
Notes   În anul 2007 au fost cercetate trei unităţi de săpătură, însumând 30m2, în punctele „Zaharia” şi „La Izvor”. În legătură cu aceste puncte, se ştie că se află în apropiere de şcoala generală, iar aici au fost descoperite urme materiale din epoca bronzului şi din secolele IV-V d. Hr., constând în fragmente ceramice, oase de animale, urme de vatră şi de locuinţă, gropi menajere. Zona cercetată în 2009 se află în imediata apropiere a clădirii şcolii, la 6 m vest de aceasta, scopurile cercetării fiind acelea de a elibera de sarcină arheologică perimetrul pe care se vdorea realizarea unei centrale termice, de a preleva toate urmele materiale şi a surprinde o eventuală limită de locuire în acest sit. Având în vedere suprafaţa afectată de proiect şi apropierea acesteia de clădirea şcolii, s-au trasat două unităţi de cercetare paralele cu latura de vest a clădirii. Au fost trasate şi cercetate, prin săpătură manuală, două secţiuni Sc1(10/2) şi Sc2(10/2 m), cu un martor de 0,5m între ele. Arheologii au menţionat că secţiunea Sc2 a fost trastă cu un metru mai spre nord din cauza unor buşteni pe care nu putut fi mutaţi. Cercetarea preventivă derulată în situl Negrileşti, pe latura de vest a şcolii din localitate, în vederea degrevării de sarcină istorică a unui perimetru pe care se va construi o centrală termică, a pus în evidenţă urme de locuire din în epoca bronzului (cultura Noua), prima epocă a fierului, secolul IV şi perioada prefeudală(secolele VIII-IX). Au fost golite şase gropi, s-a descoperit un cuptor, datat în secolulul al IV -lea şi un complex hallstattian, compus din vase ceramice specifice culturii Basarab şi numeroase oase de animale. Densitatea mărturiilor arheologice surprinse pe o suprafaţă relativ mică, ne determină să credem că limita sitului se află mai spre est, dincolo de şcoală şi şosea. În campania anului 2011 a fost trasată o secţiune magistrală, SM1, de 70m/2m, orientată E-V, în sectorul „Curtea Şcolii” şi două casete(Cas.1-2m/2m; Cas.2-6m/4m). Cercetarea acestor unităţi de săpătură a permis punerea în evidenţă a trei locuinţe specifice culturii Sântana de Mureş-Černjachov, a două complexe de locuire din epoca modernă, a 25 de gropi datate în epoca bronzului şi cea postromană(secolul IVp. Chr.), a unei vetre, precum şi a unor resturi materiale din perioada secolelor XVIII-XIX (beci, conductă de aducţiune a apei, ceramică, metal, sticlă). În total au fost cercetaţi, în anul 2011, doar 192m2 din suprafaţa totală de circa 4.000m2, ce va fi reamenajată în anii următori în curtea şcolii din Negrileşti. Cercetările desfăşurate în 2012 în imediata apropiere a ruinelor fostului conac boieresc (sectorul C4). s-a constatat o densitate mare de locuire pentru mai multe perioade istorice începând cu neoliticul şi treminând în secolele VIII-X. Au fost puse în evidenţă cinci instalaţii de foc, un număr de 12 gropi şi 9 complexe de locuire dintre care trei locuinţe. În sectorul B6, cercetarea preventivă a dus la descoperirea unor complexe de locuire (locuinţe, gropi, instalaţii de foc) datate în epoca bronzului, secolul IV p. Chr., secolele VIII-X, precum şi în epoca medievală târzie. O altă suprafaţă, cercetată în anul 2012 acoperă anumite zone din sectoarele B6, B7, C6 şi C7 şi se află situată chiar în spatele şcolii gimnaziale, în „L-ul” format de cele două aripi ale clădirii. Aceasta s-a devedit a fi bogată din punct de vedere arheologic, aici descoperindu-se 17 gropi, de diferite dimensiuni, 17 complexe de locuire şi 11 instalaţii de foc, datate în epoca bronzului, secolele VIII-X, în epoca medievală târzie precum şi în cea modernă.
Discoverer   Nicu Mircea
Date of discovery   1981
Site Surface   12 ha
Owner   Primăria Negrileşti
Last record update   13.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic Gumelniţa / aspectul Stoicani - Aldeni     GL-I-m-B-02988.04 
Aşezare  Epoca bronzului târziu Noua  

Au fost descoperite fragmente ceramice de uz comun, lucrate dintr-o pastă grosieră, precum şi ceramică de bună calitate, lucrată dintr-o pastă relativ fină, având suprafeţele uneori lustruite. Formele ceramice sunt reprezentate prin fragmente provenite de la ceşti, cupe, vase borcan. Decorul întâlnit este brâul, continuu sau alveolar, în formă de „S”, dispus pe corp şi sub buza vaselor. De menţionat, prezenţa unui mic vas strecurătoare păstrat în întregime. Alături de materialul ceramic specific culturii Noua au mai fost descoperite resturi ostelogice, dintre care menţionăm prezenţa unui împungător, a unui omoplat crestat, precum şi a altui împungător cu mânerul realizat din os şi vârful din bronz.

GL-I-m-B-02988.03 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV) Sântana de Mureş - Cerneahov  

Materialul ceramic, specific culturii Sântana de Mureş-Černjachov, este în stare fragmentară, fiind reprezentat de ceramica lucrată cu mâna, din pastă grosieră şi ceramică realizată la roată, atât din pastă grosieră cât şi din pastă fină, de culoare cenuşie şi neagră. Fragmentele ceramice provin de la oale de dimensiuni mici şi medii, castroane, supiere şi căni cu o toartă. În locuinţa Cx.13 din Cas. 3/2015 au fost descoperite mai multe obiecte din metal, printre care cinci cuţite, un vârf de săgeată, o rozetă de pinten şi altele.

GL-I-m-B-02988.02 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XVI) neprecizată  

În urma cercetării arheologice din anul 2015 au fost descoperite şi o serie de materiale ceramice datate în secolele VIII-X p. Chr., printre care un vas borcan depus în podeaua unei locuinţei (Cx. 9).

GL-I-m-B-02988.01 
Locuire  Epoca medievală timpurie (sec. VIII-X)        
Locuire  Epoca modernă (secolul al XIX-lea)        
aşezare  Neolitic Starcevo - Criş      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2020

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi CIOBOTARU Paul
Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci COSTEL Ilie
2. cercetare preventivă 2019

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi COSTEL Ilie
ADAMESCU Adrian-Ionuț
MANDACHE Tudor
3. cercetare preventivă 2018

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" COSTEL Ilie
MANDACHE Teodor
Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci ALECSĂ Daniela
CIOBOTARU Paul
4. cercetare sistematică 2017

* BELDIMAN Corneliu
* BELDIMAN Diana-Maria
UPIT, FTLIA, DI, Piteşti * *
SC București * *
5. cercetare preventivă 2016

* MANDACHE Tudor
Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci CIOBOTARU Paul
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi ILIE Costel
6. cercetare preventivă 2015

MJI Galaţi COSTEL Ilie
ADAMESCU Adrian Ionuț
M Tecuci CIOBOTARU Paul
MIRCEA Nicu
U Galaţi COTOI Ovidiu Soleriu
7. cercetare preventivă 2014

UCDC Bucureşti BELDIMAN Corneliu
SZTANCS Diana Maria
8. cercetare preventivă 2013

* ILIE Costel
* CIOBOTARU Paul
* ALEXĂ Daniela
* COTOI Ovidiu
* NICU Mircea
Muzeul de Istorie Galaţi * *
Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi * *
Muzeul Mixt Tecuci * *
9. cercetare preventivă 2012

* ILIE Costel
* ADAMESCU Adrian
* CIOBOTARU Paul
* NICU Mircea
* ALECSĂ Daniela
* COTOI Ovidiu
UDJ Galați * *
MI Galați * *
MM Tecuci * *
10. cercetare preventivă 2011

Muzeul de Istorie Galaţi ILIE Costel
ADAMESCU Adrian
Muzeul Mixt Tecuci NICU Mircea
CIOBOTARU Paul
ALECSĂ Daniela
Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi SOLERIU COTOI Ovidiu
11. cercetare preventivă 2010

Muzeul de Istorie Galaţi ILIE Costel
ADAMESCU Adrian Ionuţ
Muzeul Mixt Tecuci NICU Mircea
ALECSĂ Daniela
CIOBOTARU Paul
Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi COTOI Ovidiu Soleriu
12. cercetare preventivă 2009

Cercetare în vederea descărcări de sarcină arheologică a zonei în care urmează a se realiza proiectul investiţional „Centrală termică” şi prelevarea tuturor urmelor materiale din respectivul perimetru.

Muzeul de Istorie Galaţi ADAMESCU Adrian
Muzeul Mixt Tecuci NICU Mircea
CIOBOTARU Paul
13. evaluare de teren 1981

Cercetarea situl arheologic Negrileşti-Curtea Şcolii a debutat în anul 1981, când a fost realizată o evaluare de teren şi un sondaj pe malul stâng a Bârladului.

Muzeului Mixt din Tecuci NICU Mircea

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1208, poz. 57-61 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Nicu, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4169&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2008 [Publicaţie]
4. Beldiman, Corneliu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniu, 2015, 218-223, Tabel 1, fig. 1-22,, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5438&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-%84La-Punte%94-si-%84Pin%94-2014 [Publicaţie]
5. Costel, Ilie, 100. Sat Negrileşti, com. Negrileşti, jud.Galaţi, Punct: "Negrileşti-Curtea Şcolii", Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 174-179, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5614&d=Negrilesti-Galati-Negrilesti-Curtea-Scolii-2015 [Publicaţie]
6. Florescu, A. C., Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, IX, 1991 [Publicaţie]
7. Adamescu, A.; Ilie, C., Aşezarea din perioada bronzului târziu de la Negrileşti, judeţul Galaţi, Studia Antiqua et Arhaeologica, XVII, 2011 [Publicaţie]
8. Palade, V., Aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă, secolele III-IV. Monografie, Arc 2000, București, 2004, 45-54 [Publicaţie]
9. Ciupercă, Bogdan, Locuinţele aşezărilor din Muntenia în secolele VIII-X, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Seria Arheologie, 4, 2012 [Publicaţie]
10. Ciupercă, Bogdan, Cercetări arheologice privind secolele VIII-X la Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Seria Arheologie, 5, 2013 [Publicaţie]
11. 44. Negrileşti, com. Negrilești, jud. Galați - Punct: Curtea Şcolii 2017, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6021&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2017-2017 [Publicaţie]
12. Ilie, Costel, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 2012, 239-240, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4850&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2011 [Publicaţie]
13. Ilie, Costel, 2012 [fișă tehnică] (site record source)
14. Popușoi, Eugenia, Trestiana - Monografie arheologică, Sfera, Bârlad, 2005 [Publicaţie]
15. Florescu, Adrian C., Contribuţii la cunoaşterea Culturii Noua, Arheologia Moldovei, II-III, Academiei Române, 1991 [Publicaţie]
16. Florescu, Adrian, Repertoriul Culturii Noua - Coşlogeni din România, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, IX, Călărași, 1991 [Publicaţie]
17. Ilie, Costel, Cercetare arheologică preventivă, 2009 [fișă tehnică] (site record source)
18. Ilie, Costel, 2011 [Fişă de sit]
19. Costel, Ilie, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al patrimoniului în Parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019 [Publicaţie]
20. Costel, Ilie, 108. Negrilești, com. Negrilești, jud. Galaţi, punctul: "Negrilești - Curtea Școlii Sector topo B4-B5 (Grădiniță)", Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 493-499, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6363&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-Sector-topo-B4-B5-Gradinita-2019 [Publicaţie]
21. Nicu, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4166&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2008 [Publicaţie]
22. Nicu, Mircea, Cronica Cercatărilor aheologice din România. Campania 2007, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3928&d=Negrilesti-Galati-Zaharia-%96-Scoala-Generala-2007 [Publicaţie]
23. Adamescu, Adrian Ionuț; Ciobotaru, Paul; Cotoi, Ovidiu Soleriu; Ilie, Costel; Nicu, Mircea; Teodor, Dan Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4351&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2009 [Publicaţie]
24. Adamescu, Adrian Ionuț; Ciobotaru, Paul; Cotoi, Ovidiu Soleriu; Ilie, Costel; Nicu, Mircea; Teodor, Dan Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4461&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii--Centrala-termica-2009 [Publicaţie]
25. Ilie, Costel et all, Negrileşti | Judeţ: Galaţi | Punct: Curtea Şcolii | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5238&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2013 [Publicaţie]
26. Ilie, Costel et all, Negrileşti | Judeţ: Galaţi | Punct: Curtea Şcolii | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5239&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2013 [Publicaţie]
27. Ciobotaru, Paul et all, Negrileşti | Judeţ: Galaţi | Punct: Curtea Şcolii | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5242&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2013 [Publicaţie]
28. Beldiman, Corneliu, Sztancs, Diana Maria, Negrileşti | Judeţ: Galaţi | Punct: 75285.01 | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5243&d=Negrilesti-Galati-75285-01-2013 [Publicaţie]
29. Ilie, Costel et alii, Punct: Curtea Şcolii, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5010&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2012 [Publicaţie]
30. Ilie, Costel et alii, Punct: Curtea Şcolii, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5009&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2012 [Publicaţie]
31. Ilie, Costel, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2010, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2011, 205, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4648&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2010 [Publicaţie]
32. Ilie, Costel et alii, Negrileşti | Judeţ: Galaţi | Punct: Curtea Şcolii | Anul: 2010, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4648&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2010 [Publicaţie]
33. Ilie, Costel et alii, Negrileşti | Judeţ: Galaţi | Punct: Negrileşti - Curtea Şcolii | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5785&d=Negrilesti-Galati-Negrilesti--Curtea-Scolii-2016 [Publicaţie]
34. Ilie, Costel et alii, Negrileşti | Judeţ: Galaţi | Punct: Curtea Şcolii | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, București, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6038&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-2017 [Publicaţie]
35. Costel, Ilie; Ciobotaru, Paul, 83. Negrilești, jud. Galaţi Punctul: Curtea Școlii. Sector topo B4-B5 ("Grădiniță"); Sector topo C3 ("Pin"), Cronica Cercetărilor Arheologice din România - campania 2020, București, 2021, 455-461, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6497&d=Negrilesti-Galati-Curtea-Scolii-Sector-topo-B4-B5-%84Gradinita%94-Sector-topo-C3-%84Pin%94-2020 [Publicaţie]
 
Site Photos

>
Foto
imagini-tipar
Planse
ilustratie
1-Planse
2-Industria-materiilor-dure-animale
curtea-scolii
la-punte
Stadion
plansa-IMDA
Scroll