Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   12803.08
Name   Drumul de pământ de la Neudorf - Valea Sinicotului
County   Arad
Commune   Zăbrani
City/Town/Village   Neudorf
Place   Valea Sinicotului
Landmark   obiectivul arheologic se află la 2,55 km SSV de biserica catolică din Neudorf; la 3 km ESE de biserica ortodoxă din Chesinţ; la 3,11 km SE de intersecţia DJ 691 Alioş – Neudorf şi DJ 682 Zăbrani – Neudorf; străbate perpendicular Pârâul Valea Sinicotului.
Hydrographic landmark - name   Valea Sinicotului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   agricultură
Site Class   cale de comunicaţie
Site Type   drum
Description   obiectivul este reprezentat de traiectul unui drum de pământ, al cărui rambleu este vizibil în teren pe o lungime de câteva sute de metri, de o parte şi de alta a Văii Sinicotului. Drumul are o lăţime păstrată de cca. 4 m, traversând perpendicular valea sus-menţionată. Verificările ulterioare pe imaginile satelitare arată că acest drum s-a păstrat doar în punctul de traversare a Văii Sinicotului, în rest el fiind distrus complet de lucrările agricole moderne. Acesta apare figurat şi pe prima ridicare topografică a Banatului, din 1769-1772, legând localitatea Chesinţ de oraşul Lipova, pe la S de localitatea Neudorf, astfel încât vechimea sa poate fi apreciata ca datând cel puţin de la începutul sec. XVIII.
Discoverer   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 18.04.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 18.04.2016
Last record update   21.04.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Drum  Epoca medievală târzie (a doua jumătate a sec. XVIII)    

coroborarea observaţiilor de teren cu analiza imaginilor satelitare şi a hărţilor topografice habsburgice din a doua jumătate a sec. XVIII, impun o datare cel puţin din acest interval, dar lipsa unor investigaţii amănunţite de orice natură nu permite precizări mai detaliate de cronologie.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest din Timişoara MĂRUIA Liviu
BOLCU Lavinia
BORLEA Oana
VEDRILĂ Ioan

Bibliography
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll