Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code161115.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010TL-I-s-A-05872
NameSitul arheologic de la Ostrov - Piatra Frecăţei
CountyTulcea
CommuneOstrov
City/Town/VillageOstrov
PlacePiatra Frecăţei (Cetatea romană Beroe)
LandmarkSitul arheologic este situat în punctul Piatra Frecăţei, la 2,5 km S de localitatea Ostrov din judeţul Tulcea. Promontoriul pe care se află cetatea Beroe constituie punctul de convergenţă al unui braţ vechi al Dunării (Băroi) cu actualul traseu al fluviului.
Geomorphologydeal
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare şi necropolă
DescriptionSitul de la Piatra Frecăţei cuprinde fortificaţia romană Beroe, precum şi aşezarea civilă aflată la N şi necropola aflată la E.
NotesSitul arheologic se află, de fapt, pe teritoriul localităţii Piatra, comuna Ostrov.
DiscovererPamfil Polonic
Date of discovery1898
Site Surface 11309 mp
Last record update4.2.2021
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată    
Aşezare  Hallstatt timpuriu neprecizată    
Aşezare civilă  Epocă romană timpurie   Au fost surprinse două niveluri romane timpurii (sec. II - III p. Chr), acoperite de un strat de arsură. TL-I-m-A-05872.02 
Cetate  Epoca romană şi romano-bizantină (sec. II - VII)   Au fost identificate trei niveluri de locuire romane şi romano-bizantine. Cetatea a fost părăsită la începutul sec. VII, locuirea reluându-se aici odată cu revenirea bizantinilor la Dunărea de Jos, în sec. X.

În zonele de S şi de E, incinta de epocă romană s-a prăbuşit în Dunăre, iar în cele din N şi de V spre şanţul care separa cetatea de aşezarea civilă.
TL-I-m-A-05872.01 
Aşezare civilă  Epoca romano-bizantină (sec. IV - VII)   A fost surprins un nivel, acoperit de un strat superficial de arsură şi documentat prin fragmente ceramice specifice - amfore LR 1, LR 2 şi farfurii Hayes 3. TL-I-m-A-05872.02 
Necropolă de înhumaţie  Epoca romană (sec. II-VII p. Chr.)   În mormintele aparţinînd sec. II — III inventarul se compunea exclusiv din vase. O dată cu sfîrşitul celui de-al III-lea secol, inventarul se îmbogăţeşte sensibil prin apariţia mărgelelor, cerceilor, fibulelor etc. Mormintele aparţinînd sec. IV reflectă o lume de cultură provincial romană amestecată (în interiorul necropolei) cu elemente "barbare". Mormintele de secol V sunt mai puţin numeroase, iar cele de secol VI-VII se remarcă printr-un inventar bogat, în special piese de centură.
Acestui ansamblu îi aparţine şi o basilica cimiterială, de sec VI.
TL-I-m-A-05872.03 
Necropolă de înhumaţie  Epoca medievală (sec. X-XII)   Printre descoperirile de obiecte descoperite şi publicate se numără cercei de argint, inele cu decor în formă de pentagramă sau pajură cu aripile deschise, cruci relicvar de bronz.

Mormintele cercetate între anii 1958-1976 au rămas inedite.
TL-I-m-A-05872.03 
Necropolă  Epoca bronzului timpuriu   Au fost descoperite printre altele, trei inele de buclă de bronz, având un capăt în formă de frunză şi altul subţiat, şi un inel din foaie îngustă de bronz, cu capetele petrecute.

Un complex funerar a fost studiat de către Petre Aurelian, între 1958-1959.
 
aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X -XII)   Au fost descoperite complexe de locuit semiadâncite sau de suprafaţă şi foarte multe vase ceramice (vase-borcan - unele întregi sau întregibile, amfore, ulcioare, căldări etc.). Nu se poate afirma cu certitudine dacă locuirea medievală mai beneficia de fortificaţii. În promontoriul nordic au fost descoperite şi patru morminte.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2002 Cercetările s-au desfăşurat doar pe promontoriul sudic, pe o suprafață deschisă de 144 metri pătrați.
Name Forename Role
BACUMENCO Ludmila 3
PARASCHIV Dorel 2
STĂNICĂ Aurel 2
AILINCĂI Sorin 2
IACOB Mihaela 2
BARNEA Alexandru 1
Institution Role
IAB 1
ICEM Tulcea 2
UAIC Iaşi 3
2. cercetare sistematică 2001 Cercetările au relevat aspecte ale locuirii din perioada medievală, secolele XI-XII p. Chr.
Name Forename Role
BARNEA Alexandru responsabil
PARASCHIV Dorel membru
AILINCĂI Sorin membru
IACOB Mihaela membru
BACUMENCO Ludmila
STĂNICĂ Aurel
Institution Role
IAB 1
ICEM Tulcea 2
UAIC Iaşi 2
3. cercetare sistematică 2000 Scopul cercetărilor din acest an a fost stabilirea stratigrafiei aşezării, prin practicarea unor sondaje în secţiunea magistrală.
Name Forename Role
PARASCHIV Dorel membru colectiv
IACOB Mihaela membru colectiv
VASILIU Ion membru colectiv
BARNEA Alexandru coordonator ştiinţific
Institution Role
IAB 1
ICEM Tulcea 2
4. cercetare sistematică 1999 În anul 1999 s-a continuat cercetarea doar în carourile 20-27 ale secțiunii magistrale deschise în anul 1998.
Name Forename Role
IACOB Mihaela 2
PARASCHIV Dorel 2
BARNEA Alexandru 1
VASILIU Ioan
Institution Role
IAB 1
ICEM Tulcea 2
5. cercetare sistematică 1998 S-a trasat o secţiune magistrală, orientată sud-nord, lungă de 54 m şi lată de 2 m, împărțită în 27 de carouri.
Name Forename Role
BARNEA Alexandru 1
IACOB Mihaela 1
VON DER LOHE Karl
Institution Role
IAB 1
6. cercetare sistematică 1971-1973 Cercetările s-au desfăşurat numai pe promontoriul sudic. S-a ajuns, în câteva secţiuni, pe ultimul nivel de locuire de epocă romano-bizantină, datat în a doua jumătate a sec. VI.
Name Forename Role
BARNEA Alexandru 1
VÂLCEANU Dumitru 1
Institution Role
IAB 1
7. cercetare sistematică 1960-1976 A fost cercetată necropola aflată la E de cetatea Beroe.
Name Forename Role
PETRE Aurelian 1
VÂLCEANU Dumitru 1
Institution Role
IAB 1
8. cercetare de salvare 1958-1959 Cercetările s-au realizat pe terenul unde urma să se construiască locuințe pentru salariații GAS Salcia, identificându-se necropola de la N de cetatea Beroe. A fost cercetată o suprafață de 6.000 metri pătrați unde au fost descoperite 786 morminte.
Name Forename Role
PETRE Aurelian 1
VÂLCEANU Dumitru 1
Institution Role
IAB

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, p. 2273, poz. 307-310 [ordin MC]
2. Vâlceanu, Dumitru; Barnea, Alexandru, Ceramica lucrată cu mîna din aşezarea romano - - bizantină de La Piatra Frecăţei (secolul al Vl - lea e.n), Studii și cercetări de istorie veche, 2, 26, București, 1975, p.209-218 [Publicaţie]
3. Paraschiv, Dorel, Piatra Frecăţei - Beroe, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
4. Barnea, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 225-226, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1455 [Publicaţie] (site record source)
5. Barnea, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, p. 173-174, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1098 [Publicaţie] (site record source)
6. Barnea, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 72-73, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=958 [Publicaţie] (site record source)
7. Barnea, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 224, nr. 138, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2045 [Publicaţie] (site record source)
8. Ocheşanu, Radu, Câteva descoperiri de denari romani republicani din Scythia Minor, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 75-88, https://revistapontica.wordpress.com/revista/nr-19-1986/ [Publicaţie] (site record source)
9. Oberländer-Târnoveanu, Ernest, Aspecte ale circulaţiei monetare greceşti în Dobrogea de Nord (sec. VI î.e.n - I e.n),, Pontica, XI, Constanţa, 1978, p. 59-87, https://revistapontica.wordpress.com/revista/nr-11-1978/ [Publicaţie] (site record source)
10. Barnea, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4053&d=Ostrov-Tulcea-Piatra-Frecatei-2008 [Publicaţie]
11. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1665 [Publicaţie]
12. Comșa, Eugen, Consideraţii cu privire la mormintele cu ocru de pe teritoriul Dobrogei, Pontica, XI, Muzeul de Arheologie Constanța, Constanța, 1978, 20-21, https://revistapontica.wordpress.com/revista/nr-11-1978/ [Publicaţie]
13. Petre, Aurelian, Săpăturile de la Piatra Frecăţei, Materiale şi cercetări arheologice, 8, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti, 1962, 565-589 [Publicaţie]
14. Paraschiv-Talmațchi, Cristina; Stănică, Aurel, Evul mediu timpuriu în Dobrogea. Date privind stadiul cercetărilor de la Ostrov-Piatra Frecăţei (jud. Tulcea), Peuce, S. N. V, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Tulcea, 2007, 313-334, https://revistapeuce.icemtl.ro/2014/05/30/peuce-sn-v-2007/ [Publicaţie]
15. Stănică, Aurel-Daniel, Câteva aspecte privind așezarea medio-bizantină de la Ostrov-Piatra Frecăței (Beroe), jud. Tulcea, Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Istros, Brăila, 2004, 357-366 [Publicaţie]
16. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe, Contribuţii la cunoaşterea locuirii medio-bizantine de la Beroe-Piatra Frecăţei (sec. X-XII), Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 1-2, 61, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București, 2010, 89-115 [Publicaţie]
17. Paraschiv, Dorel, Amfore Romano-Bizantine descoperite la Piatra Frecătei - Beroe, Cercetări Istorice, XVIII-XX, Muzeul de Istorie a Moldovei, Iași, 2002, 149-156, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=58847-amfore-romano-bizantine-descoperite-la-piatra-frecatei-beroe [Publicaţie]
18. Nuțu, George; Paraschiv, Dorel, Descoperiri romane în nivelurile medievale de la Beroe, Pontica, 42, Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, 2009, 177-192, https://revistapontica.wordpress.com/revista/nr-42-2010/ [Publicaţie]
19. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe; Stănică, Aurel; Poll, Ingrid, Cruci relicvar descoperite la Ostrov-Beroe, judeţul Tulcea, Peuce, S.N VI, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Tulcea, 2008, 305-323 [Publicaţie]
20. Petre, Aurelian; Apostol. A, Prospecţiuni geofizice - magnetice şi electrice - experimentale, aplicate în perimetrul arheologic al castrului antic de la Beroe (Piatra Frecăţei), Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 1, 21, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București, 1970 [Publicaţie]