Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   161115.02
Name   Tell-ul de la Ostrov - Cetatea Băltina
County   Tulcea
Commune   Ostrov
City/Town/Village   Ostrov
Place   Cetatea Băltina/Valea Hogii
Landmark   Se află la 3000 m nord de localitatea Ostrov, la 140 m vest de DJ 222F, pe malul estic al Bălţii Băltina din apropierea Braţului Măcin.
Hydrographic landmark - name   Băltina, Măcin
Hydrographic landmark - type   baltă
Geomorphology   deal
Land utility   păşune
Site Class   tell
Site Type   tell
Description   Tell-ul oval, cu diametre de 80 x 70 m, este distrus parţial de excavator, precum şi de un drum de exploatare agricolă ce îl traversează pe latura de vest.
Întreg situl se întinde pe o lungime de 2400 m, pe un promontoriu limitrof bălţii Băltina. La limita de sud situl ocupă şi o suprafaţă din partea de nord a Văii Hogei, respectiv zona debuşeului acesteia în balta Băltina. Situl reprezintă de fapt o înşiruire de urme de locuire, începând cu o aşezare elenistică la limita de nord, o întinsă aşezare romană – până pe versantul Văii Hogei, tell-ul Băltina şi o aşezare gumelniţeană localizată la sud de Tell.
Notes   Situl se întinde pe raza a două UAT-uri, respectiv Peceneaga, Cod RAN 161160.04 şi Ostrov, cod RAN 161115.02.
Trebuie specificat faptul că în zonă sunt foarte mulţi tumuli – dacă excavatorul amintit nu ar fi afectat staţiunea, tell-ul putea să fie foarte lesne confundat cu unul dintre ei. De altfel, şi unele populaţii au confundat tell-ul cu un tumul, practicând o serie de înmormântări secundare.
Date of discovery   2003
Site Surface   13545 mp
State of preservation   grav afectat / 13.05.2021
Human risk   Afectare parţială: 4 / 13.05.2021
Last record update   24.05.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tell  Eneolitic Gumelniţa  

S-a descoperit ceramică de uz comun – în general, barbotinată, lustruită la interior (uneori şi la exterior, dacă nu este barbotinată); ardere reducătoare; şiruri alveolate. Ceramica fină este şlefuită la interior şi la exterior. Pictura cu grafit apare pe un singur fragment ceramic. Au fost descoperite şi o serie de piese silex şi piatră.

 
aşezare  Hallstatt Babadag      
Aşezare  La Tène (sec. V-II a.Chr.)        
Aşezare  Epoca romană        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2015

Muzeul Dunării de Jos Călărași JUGĂNARU Gabriel
PARNIC Valentin

Bibliography
1. Paraschiv, Dorel; Micu, Cristian, Un nouveau tell de la culture de Gumelniţa en Dobroudja, StAntiqua, 9, Iaşi, 2003, p. 119-128 [Publicaţie]
2. Bem, Cătălin, Ostrov Cetatea Baltina/Valea Hogii, com. Ostrov, jud. Tulcea [Fişă de sit] (site record source)
3. Bem, Cătălin, 2009 [Fişă de sit]
4. Jugănaru, Gabriel; Parnic, Valentin, Raport de diagnostic arheologic, 2015, 68-72 [PUG]
 
 
Scroll