Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code90921.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010HD-II-a-A-03400
NameSitul Bisericii Pogorârea Sf. Duhşi Maica Domnului Hodighitria din Ostrov
CountyHunedoara
CommuneRâu De Mori
City/Town/VillageOstrov
LandmarkSitul se află localizat între Râul Mare şi braţul Apa Borii in satul Ostrov, pe şoseaua romană ce venea de la Sarmisegetuza.
Site Classstructură de cult/religioasă
Site Typebiserică
DescriptionBiserica "Pogorârea Sf. Duh"şi "Maica Domnului Hodighitria" a fost ctitorită de cnezii locali. La 1360, Petru de Ostrov era desemnat drept prim protopop cunoscut al districtului. Ca şi alte monumente din Haţeg, şi acesta a suferit transformări religioase. Cnezii, apoi nobilii ostroveni au trecut de la catolicism la protestantism (reformaţi calvini). Imaginea de astăzi a bisericii este rezultatul unei ample transformări care au avut loc în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului XIX. După ce a trecut prin faza greco-catolică, după 1948, comunitatea şi lăcaşul au devenit ortodoxe. Un program de restaurare - cercetări arheologice şi arhitecturale - s-a derulat între anii 1995-1996. Din superba fresca ce împodobea biserica s-a păstrat icoana de hram a Maicii Domnului - Hodighitria. Pictura, de mare valoare artistică, a fost realizată de zugravul popa Simion de la Piteşti.
NotesÎn urma cercetărilor dintre 1995 şi 1996 s-a descoperit intrarea de sud. Aproape de intrare există una dintre cele două ferestre medievale ale bisericii.
Sit arheologic localizat aproximativ prin compararea Hartii topografice a Romaniei 1:25 000 cu hărţile din Luca S. 2008, pg 141.
State of preservationbună / 01.01.1997
Ownershipprivat
OwnerParohia Ortodoxă Română Ostrov
Last record update10.12.2014
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (sec. XIV)   Prima biserică a Ostrovului a fost un mic edificiu format dintr-o singură navă cu dimensiuni de 5,20 x 4,50 m, cu grosimi ale zidăriei de 0,90 m, cu mic altar rectangular (1,90 x 2,20 m), la ridicarea căruia s-au folosit spolii romane - blocuri mari sau mai mici, fasonate (la baza elevaţiilor), dar şi multă cărămidă. Altarul primei biserici a fost ulterior demolat, iar latura de nord a navei a fost înlocuită parţial de un alt zid. Două portaluri permiteau accesul în lăcaş: unul de vest (parţial utilizat şi astăzi); altul spre sud, închis de un ancadrament (astăzi astupat), surmontat de o nişă de hram, încheiată cu arcadă semicirculară. Peretele de sud a avut două ferestre înguste, tipice pentru deschiderile isprăvite în arc frânt. HD-II-m-A-03400.01 
Turn clopotniţă  Epoca medievală dezvoltată (sec. XV)   În sec. XV (1500), Bisericii Ostrov i s-a adăugat şi un turn clopotniţă. Soclul acesteia este rectangular (2,70 X 2,18 metri şi înălţimea 11,30 m). Bolţari de piatră marchează muchiile libere ale clopotniţei. Nivelul întâi al turnului are o deschidere în arc frânt şi o boltă în leagăn, care a fost spartă, pentru a face loc unei scări fixe de acces. Nivelul 2 a avut o alta altă intrare, cu scară mobilă, ulterior transformată, şi o fereastră cu ancadrament gotic simplu, cu muchie teşită. Ultimul nivel are ferestre pe toate laturile, din care trei (nord, vest şi sud). Acoperişul iniţial a fost realizat din lespezi de piatră şi cărămizi romane, aşezate în con piramidal. Este cea mai bine conservată şi reprezentativă clopotniţă medievală a Haţegului istoric.  
Biserică  epoca medievală târzie - epoca modernă (sec. XIX)   Biserica actuală este rezultatul unor transformări ce au avut loc în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului XIX. Întregul altar şi toată latura de nord a fost înlăturată, ca urmare a necesităţii problemelor de spaţiu pentru credincioşi mai numeroşi, a fost executată şi o supraînălţare a zidurilor conservate. HD-II-m-A-03400.01 
Incintă  Epoca medievală (sec. XIV)   Spolii romane.  
mormânt  Epoca medievală (sec. XVII)   Au fost săpate 3 morminte interioare dintre care 2 erau de copii.  
Cimitir  Epoca medievală (sec. XV)   Datarea cimitirului care împrejmuieşte biserica s-a făcit pe baza a 208 piese romane cu epigrafe, piese figurative şi nonfigurative.  

Bibliography
1. Rusu, Adrian Andrei, Biserici şi ctitori din Ţara Haţegului până la 1700, Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 1997, 237-245 [Publicaţie] (site record source)
2. Rusu, Adrian Andrei, Castelarea carpatică, Cluj-Napoca, 2005 [Publicaţie]
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 1392, 381-383 [Ordin MCC]
4. Vatășianu, Virgil, Istoria artei feudale în Ţările Române. Arta în perioada de dezvoltare a feudalismului., I, Academiei, ucurești, 1959, 402-403 [Publicaţie]
5. Drăguț, Vasile, Picturi murale exterioare în Transilvania medievală, SCIA, 1, XII, 1965, 92
6. Drăguț, Vasile, Vechi monumente hunedorene, Meridiane, Buucurești, 1968, 28 [Publicaţie]