Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   98319.10
Name   Aşezarea eneolitică de la Oţeleni - La vest de Cetate/ Dealul Buruienoasa
County   Iaşi
Commune   Oţeleni
City/Town/Village   Oţeleni
Place   La vest de Cetate (Dealul Buruienoasa)
Landmark   Pe partea dreaptă a drumului judeţean DJ 280, Oţeleni-Bâra, pe marginea vestică a Dealului Buruienoasa, la vest de punctul La Cetate.
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Situl arheologic de la vest de punctul La Cetate a fost descoperit de profesorul
Mihai Vasilencu, care, în timpul cercetărilor de suprafaţă din aşezarea fortificată din punctul La Cetate, numită şi Movila lui Ştefan cel Mare, a identificat pe o prelungire vestică a dealului, care în hărţile militare din perioada interbelică era numit Dealul Buruienoasa, o nouă aşezare preistorică. Materialele recoltate au pus în evidenţă existenţa în acest punct a unei aşezări cucuteniene, faza A, care ocupă o suprafaţa de cca 17 ha, care spre est este legată de platoul dealului, pentru ca spre sud, vest şi nord să prezinte pante abrupte.
Cercetarea de suprafaţă din luna iulie 2020 a dus şi la descoperirea de materiale ceramice care atestă existenţa acestei aşezări cucuteniene în acest punct. Unul dintre fragmentele ceramice descoperite este de culoare cenuşie, prezentând cioburi pisate în pastă, poate semnala şi existenţa unui nivel Precucuteni III.
Discoverer   Mihai Vasilencu
Site Surface   cca 17 ha
State of preservation   bună / 07.01.2022
Natural hazards   Inundaţii: 3 / 07.01.2022; Alunecări de teren: 3 / 07.01.2022
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 07.01.2022
Last record update   07.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Cucuteni / A      

Bibliography
1. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com.Oțeleni, jud. Iași, 2020 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll