Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101323.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-II-a-B-15301
Name   Ansamblul Mănăstirii Pasărea
County   Ilfov
Commune   Brăneşti
City/Town/Village   Pasărea
Landmark   Mănăstirea se află la nord-vest de localitate.
Hydrographic landmark - name   Pasărea
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Mânăstirea Pasărea a fost întemeiată în 1813, în timpul domniei lui Caragea-Voda, iar ctitor este arhimandritul Timotei, stareţul mânăstirii Cernica, după cum se menţionează în pisania din biserica cea mare.
Site Surface   2.5 ha
State of preservation   medie / 18.03.2020
Natural hazards   Cutremur: 1 / 18.03.2020; Inundaţii: 4 / 18.03.2020; Ploi acide: 3 / 18.03.2020; Foc natural: 2 / 18.03.2020; Exces de salinitate în sol: 4 / 18.03.2020; Alunecări de teren: 4 / 18.03.2020
Human risk   Demolare: 1 / 18.03.2020; Afectare parţială: 1 / 18.03.2020; Vandalism: 1 / 18.03.2020
Ownership   privat
Owner   Arhiepiscopia Bucureştilor
Last record update   02.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Mănăstire  Epoca modernă (1813)       IF-II-a-B-15301 
Biserică  Epoca modernă (1813, refăcută în 1846 - 1847)    

Biserică „Sf. Treime” este realizată din cărămidă, cu o lungime de 39 m şi lăţime de 15 m. Planul acesteia este tricong cu trei abside. Pe naos se află o turlă mare cu deschidere spre interior, iar pe pronaos două turle mici închise. Fresca este realizată în stil neobizantin, cu personaje şi scene biblice.

IF-II-m-B-15301.01 
Biserică  Epoca modernă (1834)    

La subsolul bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” ridicată de Sfântul Calinic în anul 1834, se afla osuarul (gropniţa), unde se depun şi se păstrează osemintele călugăriţelor decedate.

IF-II-m-B-15301.02 
Turn clopotniţă  Epoca modernă (1846)    

Turnul clopotniţei are trei nivele şi o înălţime de 25 metri.

IF-II-m-B-15301.05 
Casă monahală  Epoca modernă (sf. sec. XIX - înc. sec. XX)    

Casele monahale sunt grupate în jurul bisericii, de o parte şi de alta a unui drum de incintă.

IF-II-m-B-15301.03 
Trapeza  Epoca modernă (1827)    

În 1827 s-a clădit trapeza şi chelaria mânăstirii, pentru masa de obşte, cu cheltuiala Frusinei Băltăreţu, unde avea să funcţioneze şcoala orfanelor de război între anii 1921-1928. În 1956 clădirea trapezei a fost renovată, atât la exterior, cât şi în interior. În 1967, în această clădire s-a amenajat un muzeu bisericesc cu o valoroasă colecţie de obiecte religioase.

IF-II-m-B-15301.04 

Bibliography
1. Nistor, Sergiu, Studiu istoric de fundamentare PUG - com. Brănești, jud. Ilfov, 2014 [Studiu istoric PUG] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 1820, poziția 669-674, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-IF.pdf [Ordin MCC] (site record source)
 
 
Scroll